Skip to main content

Aan: Aan ons pensioenfonds: het ABP

Leidse ambtenaren willen een fossielvrij pensioen!

Wij, ambtenaren van de gemeente Leiden, willen dat het ABP stopt met het investeren in de fossiele industrie en het vrijgekomen geld investeren in duurzame bedrijven.
Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Met een belegd vermogen van ruim €420 miljard kan het een enorme rol spelen in de overgang naar een schonere economie.

Waarom is het belangrijk?

De uitstoot van fossiele brandstoffen vormt de kern van de klimaatcrisis. In het wereldwijde Parijsakkoord van 2015 is afgesproken de opwarming van de aarde tot 1,5 en maximaal 2 graden Celsius te beperken. Om deze doelen te halen moeten olie-, kolen- en gasbedrijven hun geplande productie verminderen en stoppen met investeren in nieuwe kolencentrales, olie- en gasvelden.

Toch wordt er per pensioendeelnemer duizenden euro’s van ons eigen pensioengeld (alles bij elkaar zeker €17,4 miljard) geïnvesteerd in de fossiele industrie. Als deelnemers vragen wij het ABP dringend om de investeringen in de fossiele industrie per direct terug te trekken en het vrijgekomen geld te investeren in duurzame bedrijven.

Financiële risico’s
Behalve met onze gezondheid en het klimaat, neemt het ABP hiermee ook grote financiële risico’s. Al jaren dalen de rendementen van de fossiele industrie. Nu met de coronacrisis is de waarde van ABP’s fossiele investeringen sinds eind 2019 gekelderd met 44% (onderzoek april 2020), terwijl niet-fossiele investeringen ‘slechts’ 26% minder waard werden.

Mede door de fossiele investeringen heeft de dekkingsgraad van het pensioenfonds een historisch laagterecord bereikt van 82%. Het zou zomaar kunnen dat pensioenuitkeringen gekort worden.

Eerdere actie vanuit Leiden
Al in 2017 stuurde de toenmalige manager van de concernstaf namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden al een brief naar ons pensioenfonds het ABP. Met deze brief hebben ze het ABP verzocht om afscheid te nemen van de investering in fossiele brandstoffen. De brief die toen verstuurd is vind je hier: https://leiden.notubiz.nl/document/5294023/1/0_%2002_%20Brief%20Wethouder%20Damen%20d_d_240417%20Brief%20fossielvrij%20ABP

Deze actie is een initiatief van een groep bezorgde Leidse ambtenaren. We bouwen allemaal verplicht pensioen op bij ABP.

Je kan deze petitie ook ondertekenen als je niet bij de Gemeente Leiden werkt of geen deelnemer bent van het ABP. Wij zullen hier een onderverdeling in maken bij het aanbieden van de petitie.

Stuur de petitie door naar je collega's waarvan je denkt dat ze de petitie ook willen ondertekenen!
Leiden, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2021-05-16 23:35:29 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-04-28 12:39:45 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-04-23 10:25:54 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-04-21 12:54:05 +0200

10 handtekeningen verzameld