Skip to main content

Aan: Tweede Kamerleden

Mag ik ook gewoon veilig zijn? Tijd om ook trans mensen wettelijk te beschermen tegen haat!

Iedereen verdient het om veilig te kunnen leven. Helaas is dat voor transgender mensen nog steeds niet vanzelfsprekend. Haat tegenover trans mensen neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Voor de meest voorkomende vormen van deze haat worden trans mensen nog niet eens beschermd. De uitbreiding van het verbod op groepsbelediging kan dit veranderen. Daarom roepen wij de Tweede Kamer op om dit verbod snel aan te nemen!

Haat tegen transgender en non-binaire mensen blijft maar groeien. De Groene Amsterdammer liet vorig jaar zien dat de hoeveelheid haatberichten tegen transgender mensen op social media in drie jaar tijd vertienvoudigd is; van 5000 haatberichten in 2020 naar 50.000 in 2023. Online haat blijft niet online; Europees onderzoek liet al zien dat meer dan een derde van de trans mensen te maken had met verbale agressie in hun dagelijks leven (FRA, 2020). Uit eerder onderzoek (Overal op je hoede, 2019) bleek al dat een kwart van de transgender personen aan geeft herhaaldelijk last te hebben van geroddel, pesten, stalken of intimidatie online. En uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt zelfs dat non-binaire mensen afgelopen jaar 10x vaker dan de rest van de bevolking bedreigd, geïntimideerd en gepest werden online. Hier moeten we actie tegen ondernemen.

Tegen deze haat wordt nog weinig gedaan. Een groot deel ervan is zelfs niet eens strafbaar, terwijl het wel een grote impact heeft! Haat zorgt ervoor dat veel transgender mensen onveilig zijn en dat zij zich minder uitspreken en minder zichtbaar durven zijn. Daarom moet groepsbelediging van transgender en non-binaire mensen strafbaar worden. Net zoals je in Nederland groepen mensen allang niet mag beledigen vanwege hun etniciteit, geloof, homo- of heteroseksuele gerichtheid of handicap. Door geslacht aan dit rijtje toe te voegen, kan online en offline haat tegen trans en non-binaire mensen veel beter aangepakt worden. Op grond van deze wet, kan de haat en discriminatie beter bestreden en zelfs vervolgd worden.

Nu ligt er eindelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat deze bescherming tegen groepsbelediging moet uitbreiden met de grond geslacht. Daarnaast verduidelijkt het wetsvoorstel dat alle vormen van discriminatie van transgender, non-binaire, intersekse, bi+, lesbische, queer en aseksuele personen verboden en strafbaar is. Daarom is dit het moment om te laten zien dat wij transgender mensen steunen! En dat iedereen in Nederland gewoon veilig zou moeten zijn.

Waarom is het belangrijk?

Het is noodzakelijk om ons uit te spreken vóór deze wetswijziging en vóór de veiligheid van trans personen online en op straat. Daarom roepen wij de Tweede Kamer op: stem vóór de uitbreiding van het verbod op groepsbelediging! Zodat iedereen in Nederland veilig zichzelf kan zijn. Bescherm iedereen tegen haat, ook trans mensen!

Deze petitie is een initiatief van Transgender Netwerk.
www.transgendernetwerk.nl
Pr. Irenepad 1, 2595 BG Den Haag, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2024-04-08 19:27:46 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2024-03-28 23:05:36 +0100

5,000 handtekeningen verzameld

2024-03-27 15:42:48 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2024-03-27 13:28:18 +0100

500 handtekeningen verzameld

2024-03-27 12:02:30 +0100

100 handtekeningen verzameld

2024-03-27 11:47:15 +0100

50 handtekeningen verzameld

2024-03-27 11:39:19 +0100

25 handtekeningen verzameld

2024-03-27 11:33:47 +0100

10 handtekeningen verzameld