Skip to main content

Aan: Tweede Kamerfracties, minister president

Manifest: Neem kinderrechten expliciet op in het Global Compact-verdrag

In december 2018 wordt in Marrakech een document, genaamd het Global Compact-verdrag, getekend door de wereldleiders, over de rechten van migranten en vluchtelingen. Nederland gaat deze verklaring ook tekenen. Echter, in dit verdrag worden de kinderrechten weliswaar genoemd, maar er worden geen concrete stappen aan verbonden. Dat betekent dat dit verdrag geen einde gaat maken aan het opsluiten van kinderen in detentiecentra, waar zij geen goed onderwijs krijgen of goede gezondheidszorg en waar zij niet beschermd zijn tegen geweld en discriminatie.

Wij, ondertekenaars, eisen van onze regering om dit verdrag niet te tekenen zolang deze kinderrechten er niet in zijn opgenomen.

Waarom is het belangrijk?

Het Global Compact-verdrag, beschermt nu de Kinderrechten onvoldoende. Op 20 november, de dag van de Kinderrechten wereldwijd, willen wij duidelijk maken dat er een einde moet komen aan het opsluiten van vluchtelingenkinderen in detentiecentra wereldwijd en dus ook in Nederland! Nederland moet hierin het goede voorbeeld geven en anderen erop aanspreken.

In 1990 hebben de Verenigde Naties de rechten van kinderen officieel vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Omdat respect voor kinderrechten zorgt voor goed onderwijs, voor een eerlijke verdeling van rijkdom, beschermt tegen armoede, vervuiling, oorlog, discriminatie en racisme. Kortom, respect voor de rechten van kinderen draagt bij tot een beter leven voor ons allemaal.

Wij, ondertekenaars van dit manifest, eisen van onze regering, dat zij ervoor zorgen dat het Kinderrechtenverdrag voortaan gebruikt wordt als basis voor alle internationale wetten, regelgeving en de uitvoering hiervan. Het vastleggen van kinderrechten alleen is niet voldoende, er moeten ook concrete stappen genomen worden.

Regering, wees de gids van Nederland gidsland, sta op voor kinderrechten!

Updates

2018-11-22 18:22:35 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-11-21 08:00:29 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-11-20 17:56:55 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-11-20 14:30:59 +0100

10 handtekeningen verzameld