Skip to main content

Aan: De Tweede Kamer

Niet langer ‘Kansen te Koop’ in het onderwijs!

Heb jij bijles gehad, net als 1 op de 3 Nederlandse kinderen? Heel veel ouders en kinderen kunnen dat niet betalen. Het gevolg is dat voorsprong in het onderwijs wordt gekocht - in plaats van dat achterstanden worden weggewerkt; daarover luidde ook de Onderwijsraad de noodklok begin december. Wij vinden het niet kunnen dat Kansen te Koop zijn. Daarom eisen wij verandering vanuit de Tweede Kamer.

Wij willen dat leerachterstanden op scholen worden weggewerkt én voorkomen – en dat de kloof in kansen wordt gedicht. In plaats van een wildgroei aan bijles- en huiswerkinstituten toe te staan, moet de politiek visie ontwikkelen en moedige keuzes durven te maken. We vinden dat er geen winst mag worden gemaakt op de huidige onderwijscrisis.

Het plan tegen onderwijsongelijkheid moet volgens ons aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. Geef scholen de mensen, kennis en het geld om het juiste onderwijs en
de passende begeleiding te bieden aan elk kind;
2. Stel het op samen met onderwijsprofessionals, beleidsmakers en
wetenschappers;
3. Stuur aan op samenwerking tussen scholen in plaats van concurrentie;
4. Leg wettelijk vast welke verantwoordelijkheden bij de school liggen en welke
niet;
5. Overstijg de termijn van een kabinetsperiode.

In een goed onderwijssysteem zijn bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding overbodig. Maar, door onder andere het lerarentekort, laat de Nederlandse onderwijskwaliteit steeds meer te wensen over.

Totdat de structurele veranderingen bínnen het onderwijs ingevoerd zijn, willen wij dat alle kinderen toegang krijgen tot de nu bestaande parallelle wereld aan bijles en huiswerkbegeleiding.

Daarvoor is een aantal zaken nodig:
1. De overheid financiert non-profit bijles, examentraining en
huiswerkbegeleiding;
2. Scholen mogen alleen non-profit bijles, examentraining en
huiswerkbegeleiding aanbieden via de school zelf;
3. De bijlessen mogen uitsluitend worden ingezet om achterstanden weg te werken – niet
om voorsprongen te creëren en;
4. Ze mogen alleen worden ingeschakeld ter ondersteuning van het
gewone onderwijs; de school heeft een strategisch plan en behoudt de regie.

Waarom is het belangrijk?

De coronacrisis heeft de bestaande onderwijsongelijkheid alleen maar vergroot. Nu de scholen weer open zijn, heeft de overheid eenmalig 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om leerachterstanden weg te werken. Wanneer deze geldstroom na twee jaar ophoudt, zullen sommige corona-leerachterstanden zijn weggepoetst; maar de ongelijkheid blijft bestaan.

Bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding dragen bij aan onderwijsongelijkheid. Tegenwoordig maken 1 op de 3 kinderen in het voortgezet onderwijs en 1 op de 4 in het basisonderwijs gebruik van bijles, huiswerkbegeleiding en (Cito)toets- en examentrainingen. Deze vormen van onderwijs zijn uitgegroeid tot een miljoenenindustrie van 200 miljoen per jaar. Bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding zijn duur en worden ingezet om een voorsprong te creëren, in plaats van achterstanden weg te werken. Kinderen mogen hier niet de dupe van zijn: wij willen gelijke kansen en goed onderwijs voor ieder kind. Wij willen een Nederland waar kansen niet te koop, maar op school te verkrijgen zijn.

Updates

2021-12-17 17:17:35 +0100

500 handtekeningen verzameld

2021-12-14 17:01:04 +0100

100 handtekeningen verzameld

2021-12-14 16:50:22 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-12-14 16:49:08 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-12-14 16:48:41 +0100

10 handtekeningen verzameld