Skip to main content

Aan: Het college van B&W van Castricum

Niet wegstoppen maar huisvesten!

--UPDATE--
We gaan de petitie overhandigen! Kom jij ook? https://actie.degoedezaak.org/events/burgermeester-en-de-wethouders-krijgen-de-petitie-onder-de-neus
--UPDATE--

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de ontwikkeling van flexwonen stimuleren, maar geeft hierbij met nadruk aan:
- als vorm van tijdelijke en kortdurende huisvesting, waarbij er een duidelijk perspectief voor huurders op een vervolgstap naar de woningmarkt moet zijn.
- het gaat om een goede en veilige plek om te wonen en te leven, dit is een basisbehoefte [5].

Zo gaat het níet in Castricum, en dit geldt voor meer gemeentes! Wil jij ook dat gemeenten zorgen voor perspectief, en samenwerken met partijen die minimaal zorgen voor een goede en veilige plek om te wonen en leven?
Een plek waar je je mens kunt voelen, en niet naast, maar in de samenleving staat?
TEKEN EN DEEL DAAROM NU DEZE PETITIE!

In Limmen (Castricum) wonen al vanaf 2017 statushouders en spoedzoekers in een woonvoorziening van FlexwonenNH [2]. De kwaliteit van deze gebouwen is dramatisch slecht. Ze waren 5 jaar geleden al slooprijp en zijn nooit opgeknapt. De kamers zijn erg klein, gehorig, totaal niet onderhouden, liggen buiten het dorp en zijn slecht toegankelijk.

De container ‘’woningen’’, in 2021 in Castricum geplaatst, hebben nog steeds last van ernstige lekkages en terugkerende schimmel én blijken zeer sociaal onveilig. Het beheer wordt ook hier aan FlexwonenNH overgelaten, die bij vragen of meldingen niet thuis geeft en bij een klacht direct gaat intimideren.

Flexibele woningen kunnen een noodoplossing zijn, maar niet zo! Iedereen verdient een goede woning en goed beheer. Gemeente Castricum, werk niet langer samen met FlexwonenNH, die keer op keer laat zien dat ze denken aan winst, in plaats van aan mensen.
Deze mensen verdienen een veilig thuis, die laten we niet in de kou staan!

DAAROM EISEN WIJ:
1. Laat bewoners kort en tijdelijk op een flexlocatie [3] wonen en zorg daarna voor blijvende huisvesting.
2. Renoveer de huidige flexwoonvoorzieningen om ze leefbaar te maken.
3. Stop de samenwerking met bedrijven als FlexwonenNH die zich niet houden aan de wettelijke Richtlijnen voor goed verhuurderschap [4].
4. Zet mensen in een kwetsbare levensfase niet in een armzalige, slecht onderhouden woonomgeving, waar ze zich niet veilig voelen.
5. Stel sociaal beheer in en/of een klachtenmeldpunt, en geef daar opvolging aan.

Waarom is het belangrijk?

Statushouders, spoedzoekers [1] en Oekraïense vluchtelingen
kún je niet langdurig wegstoppen in verwaarloosde flexwoningen zoals in Castricum,
kún je niet zomaar dreigen op straat te zetten als ze de door jou verzonnen regels overtreden,
kún je geen winst op maken om in je eigen zak te steken.
Teken en deel dan deze petitie!

[1] Mensen na een vechtscheiding en jongeren die niet meer thuis kúnnen wonen.
[2] FlexwonenNH heeft het monopolie op alle tijdelijke woonvoorziening voor statushouders en spoedzoekers in een deel van Noord-Holland: in Bergen, Alkmaar, Castricum/Limmen (Puikman, Kleurengebouw en Paulusgebouw), Heerhugowaard en in Langedijk. Overal heerst hetzelfde angstregime (met gele en rode kaarten).
[3] De woonnormen zoals omschreven bij de SNF (Stichting Normering Flexwonen). Kafra Housing (www.kafrahousing.com) bijvoorbeeld biedt plek aan spoedzoekers en statushouders én verzorgt de maatschappelijke begeleiding.
[4] Wetsvoorstel ‘Aanpak Goed Verhuurderschap’ met 'Maatregelen tegen excessen op de (tijdelijke) huurmarkt'. Zie www.volkshuisvestingnederland.nl van BZK.
[5] Kamerbrief over stimulering aanpak flexwonen (kamerbrief 29-5-2019).

Castricum, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Links

Updates

2022-07-07 23:56:21 +0200

We zijn nu bezig een 'zwartboek' aan te leggen, met zoveel mogelijk bewijzen van de misstanden bij FlexwonenNH. Heb je zelf klachten /bewijzen (ook mails/appjes die je naar FlexwonenNH of de beheerder stuurde), wil je die dan aan ons sturen: [email protected]
(als je dat aangeeft zorgen we dat het anoniem blijft).

2022-06-28 16:52:15 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2022-06-28 16:15:23 +0200

500 handtekeningen verzameld

2022-05-26 22:42:49 +0200

100 handtekeningen verzameld

2022-05-25 22:32:54 +0200

50 handtekeningen verzameld

2022-05-25 16:50:52 +0200

25 handtekeningen verzameld

2022-05-23 07:28:29 +0200

10 handtekeningen verzameld