Skip to main content

Aan: Tweede Kamer, Ministerie VWS, VNG

Noodopvang voor daklozen moet blijven!

Op dit moment worden in heel Nederland dak- en thuisloze mensen zonder verblijfsrecht opgevangen in het kader van de coronamaatregelen. Per 1 mei sluit deze opvang. Dan komt een groep van ongeveer 1000 mensen op straat. Wij roepen op om deze opvang niet te sluiten en permanent hulp te bieden aan dak- en thuisloze mensen!

Waarom is het belangrijk?

In elke grote en middelgrote stad in Nederland worden op dit moment dak- en thuisloze mensen opgevangen in het kader van de coronamaatregelen. Onder hen ook ongedocumenteerde mensen en EU-migranten. Vanaf 1 april worden de plaatsen voor deze groepen afgebouwd en worden zij niet meer toegelaten tot de opvang. De afbouw moet 1 mei voltooid zijn en dan wordt de opvang opgeheven. In zeer korte tijd komt dan een groep van ongeveer 1000 mensen op straat bovenop de mensen nu al op straat staan, terwijl we nog midden in een pandemie zitten.

De overheid roept bij herhaling alle burgers op zich aan de coronamaatregelen te houden, maar ondertussen worden de deuren gesloten voor een kwetsbare groep, die vervolgens op straat mag proberen gezond te blijven. We vinden deze ontwikkelingen zeer verontrustend.

Iedereen zou recht moeten hebben op basisvoorzieningen als bed, bad en brood. Het risico
bestaat dat mensen volledig uit beeld raken, naast de gezondheidsrisico’s die de straat altijd al met zich meebrengt. Ieder plan om deze mensen te vaccineren is dan bij voorbaat gedoemd te mislukken, omdat het overzicht ontbreekt en zij niet meer te vinden zijn. Naast het directe risico voor de mensen zelf, betekent dat ook een risico voor de algemene volksgezondheid, omdat de vaccinatiegraad verminderd.

Wat ons betreft, laat de corona-opvang zien dat het mogelijk is om deze mensen onderdak te
bieden. Bovendien zijn er praktische voordelen: mensen zijn in beeld, waar nodig kan zorg
geboden worden en vaccinatie gepland. Maar bovenal is het ook het juiste om te doen. Een
fatsoenlijk land als Nederland zet toch geen kwetsbare mensen op straat midden in een
pandemie?

We vragen om permanente opvang voor iedereen die nu in de opvang verblijft en een stop op de sluiting per 1 mei.

Updates

2021-04-30 13:15:44 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-04-20 13:25:31 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-04-20 10:20:07 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-04-20 09:46:28 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-04-19 22:33:08 +0200

10 handtekeningen verzameld