Skip to main content

Aan: Het bestuur van CDA Brabant

Open brief: CDA Brabant, doe het niet!

In Brabant onderhandelt het CDA over een coalitie met het Forum voor Democratie. Veel Nederlanders volgen die onderhandelingen met argusogen. Hoewel landelijke kopstukken zeggen dat dit een lokale kwestie is, heeft het gevolgen voor onze toekomst als het CDA in zee gaat met een extreemrechtse partij die de rechtsstaat ter discussie stelt en een openlijk racistische agenda heeft.

De partijen zijn een flinterdunne principeverklaring overeengekomen en koersen nu op een coalitie. Guus Mulders van de Oisterwijkse CDA-fractie schreef een open brief om zijn partijgenoten te waarschuwen dit niet te doen. Tegelijkertijd kondigde het bestuur van het CDA
in Brabant aan te willen volstaan met regiobijeenkomsten, en het akkoord niet aan de leden voor te leggen. Dit stuit op veel verzet binnen de partij. [1]

Die oproepen verdienen steun, onderteken daarom hier de open brief. CDA Brabant, doe het niet!

Waarom is het belangrijk?

Beste CDA Brabant: bij twijfel niet inhalen,

Bij twijfel niet inhalen is een gulden regel in het verkeer. Dit is zeker van toepassing op een mogelijke coalitie van de VVD, FvD en CDA in Provinciale Staten. Op de vleugels van Thierry Baudet’s controversiële uitspraken zijn vorig jaar 9 statenleden binnengevlogen in Provinciale Staten. Nog maar amper genesteld, laat staan geworteld. Zelfs een partijprogramma ontbrak. Het argument van CDA Brabant dat de FvD statenfractie desondanks zelfstandig kan handelen is echter correct. Het landelijk CDA houdt zich op de vlakte, maar als de geruchten waar blijken dat prominente CDA tweede kamerleden mogelijk naar voren worden geschoven als gedeputeerde om daarmee Gedeputeerde Staten meer CDA ‘gewicht’ te geven, dan is het landelijk CDA zelfs medeplichtig, uitermate triest na het PVV trauma.

Het CDA staat pal voor haar vier uitgangspunten zijnde: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Als deze kernwaarden als maatlat worden gelegd langs de ideeën van FvD, dan is het duidelijk dat een samenwerking onmogelijk is. CDA Oisterwijk verzoekt dan ook klip en klaar aan het provinciale CDA te stoppen met de onderhandelingen met Forum voor Democratie.

Het wordt duidelijker als je je realiseert dat FvD landelijk tegen Europa is. Hoe kun je dat in godsnaam verkopen in Brabant, dat met Brainport Eindhoven internationaal een zeer vooraanstaande high-tech regio heeft en west en midden-Brabant vele Europese distributiecentra herbergt. Ook lijkt het erop dat de laatste klimaatontkenners zijn overgelopen naar FvD en van een stikstofprobleem is evenmin sprake.

De boeren verdienen zeker meer tijd om hun stallen aan te passen dan in het oorspronkelijke bestuursakkoord was vastgelegd. Dat is gerechtigheid. Maar in Brabant is wel een groot stikstofprobleem waaronder de Brabantse natuur zwaar leidt. Rentmeesterschap gaat ook over de Brabantse natuur, een cruciaal deel van onze Brabantse identiteit en een belangrijke basis voor onze welvaart en welzijn. Daar moeten we met z’n allen veel zuiniger op zijn, zowel boeren, automobilisten, vliegvakantiegangers, de industrie etc. Gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit. We hebben de wereld te leen ván onze kinderen, ook in Brabant.

Lachende derde is straks de VVD. De VVD zat in de vorige bestuursperiode een beetje klem tussen ‘linkse’ partijen en dacht dit op te lossen door het CDA erbij te halen en de SP te lozen. Nu blijkt dat een coalitie over links, dus zonder CDA, niet mogelijk is, gloort voor de VVD een coalitie over rechts. Dat het CDA de kastanjes daarbij uit het vuur haalt voor de boeren komt de VVD wel goed uit. De extra boerenstemmers zullen evenwel nooit het stemmenverlies kunnen compenseren van ontheemde CDA-ers. 50+ is al tot inkeer gekomen.

Met vriendelijke groet,

Guus Mulders, fractievoorzitter CDA Oisterwijk

Deze brief verscheen op 3 maart op de website van het Brabants Dagblad - https://www.bd.nl/brabant/cda-oisterwijk-stop-onderhandelingen-met-forum-voor-democratie~a93054f0/

[1] https://twitter.com/dave_ensberg/status/1235838358749732865?s=12
North Brabant, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2020-03-06 11:40:09 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2020-03-06 10:52:27 +0100

500 handtekeningen verzameld

2020-03-06 10:28:32 +0100

100 handtekeningen verzameld

2020-03-06 10:24:34 +0100

50 handtekeningen verzameld

2020-03-06 10:22:37 +0100

25 handtekeningen verzameld

2020-03-06 10:19:33 +0100

10 handtekeningen verzameld