Skip to main content

Aan: Premier Rutte

Oproep: Humanitaire hulp voor vluchtelingen op Aruba en Curacao is NU nodig!

Deze campagne is beëindigd

De opvang van vluchtelingen en migranten op Aruba en Curaçao schiet zwaar tekort. Zozeer zelfs, dat er mensonterende en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan die leiden tot nieuwe crises. De verspreiding van het coronavirus heeft de urgentie alleen maar vergroot. De Nederlandse regering draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het Koninkrijk.

Het niet nakomen van die verantwoordelijkheid is niet alleen in strijd met internationale afspraken en het Koninkrijkstatuut, maar schaadt ook onze vooraanstaande positie op het gebied van mensenrechten en internationaal recht. We roepen de regering daarom op om de humanitaire crises op Aruba en Curaçao, nog verergerd door de coronacrisis, zo snel mogelijk aan te pakken.

Ondersteun onderstaande oproep aan Premier Rutte door deze te ondertekenen.

Waarom is het belangrijk?

*** OPROEP ***

20 april 2020

Wij roepen premier Rutte op om in actie te komen voor de vluchtelingen op Aruba en
Curaçao. De opvang daar schiet zwaar tekort, waardoor er mensonterende en zelfs
levensbedreigende situaties ontstaan. De verspreiding van het coronavirus heeft de urgentie
alleen maar vergroot.

Als lid van de Europese Unie, en als onderdeel van het Koninkrijk, heeft Nederland een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om steun te verlenen. Het niet nakomen van die
verantwoordelijkheid is niet alleen in strijd met internationale afspraken en het
Koninkrijkstatuut, maar schaadt ook onze vooraanstaande positie op het gebied van
mensenrechten en internationaal recht.

Wat is er gaande op Aruba en Curaçao?
Zowel op Curaçao als Aruba verblijven naar schatting 15.000 tot 25.000 Venezolanen die de
crisis in hun land zijn ontvlucht. Dat zijn grote aantallen voor deze kleine eilanden. Ze
bevinden zich veelal in erbarmelijke en onbeschermde omstandigheden. Hun mensenrechten
staan steeds meer onder druk. Ze leven onder de radar, bang om opgepakt, vastgezet en
gedeporteerd te worden. Ze zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, prostitutie (zgn. ‘trago
meisjes’ die in bars werken) en mensenhandel.

Dat vraagt om een snel en gezamenlijk ingrijpen van de landen binnen het Koninkrijk der
Nederlanden, op basis van onderlinge solidariteit en ondersteuning. Denk daarbij aan toegang
tot gezondheidszorg en onderwijs, huisvesting en voedsel, hulp bij taal en integratie, en
vervolgens ook om werk en inkomen. Het is van groot belang dat deze mensen een
vluchtelingen- dan wel een tijdelijke beschermingsstatus krijgen op humanitaire gronden. Dit
betekent een tijdelijke verblijfstatus zolang het conflict en de crisis in Venezuela voortduren.

Vorig jaar stelde Nederland bijna € 24 miljoen beschikbaar maar dat geld is niet of nauwelijks
terecht gekomen bij de mensen die het zo hard nodig hebben. We vragen daarom aan Rutte
om dat geld nu snel beschikbaar te maken voor humanitaire hulpverlening. We willen geen
detentie en repressie, maar humane opvang van mensen in nood.

In de huidige coronacrisis is dat extra belangrijk. Het toerisme en daarmee de economie is
grotendeels stilgevallen, en ongedocumenteerde vluchtelingen worden het hardste getroffen.
Zij hebben vooral tekort aan voedsel en medicijnen. De overheden van Aruba en Curaçao
hebben Nederland ook al meermaals om hulp gevraagd. Onze regering heeft toegezegd te
hulp te schieten, maar alleen met een lening om de economie te ondersteunen. Wat echter
vooral ontbreekt zijn subsidies voor noodpakketten van voedsel en medicijnen voor de armste
en meest kwetsbare mensen. De tienduizenden Venezolaanse vluchtelingen behoren zeker tot
die groep. Ook Cordaid maakt daar extra middelen voor vrij.

De humanitaire hulp om de situatie op de eilanden te verbeteren komt tot nu toe onvoldoende
van de grond. Als dit niet verbetert, dan moeten de vluchtelingen op de eilanden zo snel
mogelijk worden overgebracht naar veilige, humane en hygiënische opvang, met voldoende
medische zorg. Desnoods in Nederland. Zonder onderlinge solidariteit en gedeelde
verantwoordelijkheid kunnen deze vluchtelingen niet geholpen worden. We hebben de
premier al eerder opgeroepen om zich in te zetten voor vluchtelingen op Aruba en Curaçao en
op de Griekse eilanden. [1] De regering moet nu echt in actie komen. Er is geen tijd te
verliezen!

[1] Link naar de eerdere oproep van verschillende maatschappelijke organisaties aan de premier: https://www.cordaid.org/nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/200414-Brief-Vluchtelingen-Griekse-eilanden-Aruba-Curacao-1.pdf

Updates

2020-04-22 11:38:28 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-04-20 17:25:28 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-04-20 12:45:16 +0200

10 handtekeningen verzameld