Skip to main content

Aan: Het Kabinet

NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!

Het logo van De Bijstandsbond: een donkergroene ketting op een gele achtergrond.

Terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de
superrijken alleen maar rijker worden, ontstaat een grotere ongelijkheid en
steeds meer problemen voor mensen die leven in armoede. Door de torenhoge
inflatie en de alsmaar stijgende energieprijzen worden de problemen voor velen
steeds erger. Daarom moet het kabinet nu met een uitgebreider noodplan
komen. De kosten moeten omlaag en de inkomsten van de burgers omhoog!

Waarom is het belangrijk?

Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders, we moeten toewerken naar een ander systeem zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Wij willen een wereld waarin de economie draait om menselijk welzijn en planetaire gezondheid, in plaats van om oneindige economische groei en ophoping van rijkdom bij een klein aantal miljardairs.

Daarom hebben we nu een echt noodplan nodig met maatregelen op de korte termijn, de lange termijn en op lokaal niveau:

WAT ER NU MOET GEBEUREN
• Compensatie van de uit de hand lopende energieprijzen.
• Geen afsluitingen van gas en elektra.
• Huurbevriezing en zo mogelijk verlaging van de huren.
• Garantie voor iedereen dat het basispakket van dagelijkse levensbehoeften kan worden
verkregen ook als je het niet kunt betalen.
• Hogere lonen en vaste banen inclusief inflatiecorrectie van de lonen tot aan modaal, en
koppeling van pensioenen en uitkeringen.
• Verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen naar 15
euro per uur.
• Versnelde isolatie van woningen door woningbouwverenigingen en particulieren zonder
verhoging van de huren.
• Afschaffen eigen risico in de zorg

WAT ER STRUCTUREEL MOET VERANDEREN
• De productie van energie reguleren en socialiseren.
• Prioriteit voor betaalbare huurwoningen: huren die maximaal oplopen tot 20% van het netto inkomen, terugdringen marktpartijen in de woningsector en socialiseren van grote particuliere huizenbedrijven.
• Bevriezen en reguleren van prijzen voor noodzakelijk voedsel en andere noodzakelijke
levensbehoeften. Winsten afromen van de profiteurs van de inflatie.
• Biologisch voedsel bevorderen en goedkoper maken ten opzichte van regulier voedsel.
• Goed en goedkoop openbaar vervoer.
• Meer zeggenschap aan de basis in politieke besluiten, economie en bedrijven.

WAT ER LOKAAL MOET GEBEUREN
• Voorkomen dat gemeenten meewerken aan ontruimingen en afsluiting van gas en licht
• Noodplan voor het onderbrengen van daklozen en vluchtelingen met en zonder papieren.
• Gemeenten moeten de bevoegdheid krijgen leegstaande kantoorpanden en andere grote
gebouwen te vorderen voor woonruimte.
• Financiering van energieschulden uit de bijzondere bijstand.
• Kleinschalige milieuvriendelijke goedkope voedselproductie aan de rand van de stad of
dorp bevorderen (zoals in Amsterdam in de Lutkemeerpolder).
• Verhoging van de langdurigheidstoeslag voor de minima en verhoging van de
Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm) uit het fonds van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor chronisch zieken en
gehandicapten.

Laten we de inflatie bestrijden, de energieprijzen betaalbaar maken en bittere armoede onder honderdduizenden voorkomen. Roep het kabinet op om ons noodplan te omarmen en teken nu de petitie!

Categorie

Updates

2022-12-09 13:46:41 +0100

500 handtekeningen verzameld

2022-09-24 21:54:11 +0200

100 handtekeningen verzameld

2022-09-24 11:50:09 +0200

50 handtekeningen verzameld

2022-09-23 22:01:13 +0200

25 handtekeningen verzameld

2022-09-23 15:55:49 +0200

10 handtekeningen verzameld