Skip to main content

Aan: De Tweede Kamer der Staten-Generaal

Red de Afghaanse tolken en hun families

Deze campagne is beëindigd

Wij roepen de Tweede Kamer op om een motie in te dienen en aan te nemen die de Nederlandse regering verplicht om de ongeveer 50 Afghaanse tolken en hun families die zich nu nog in Afghanistan bevinden en die zich voor het Nederlandse leger hebben ingezet, de gelegenheid te bieden om met spoed naar Nederland te komen en pas hier de asielaanvraag te starten.

Waarom is het belangrijk?

Nu de Nederlandse troepen Afghanistan verlaten, lopen meer dan 50 tolken met hun gezinnen zeer groot gevaar om vermoord te worden door de Taliban. Deze gezinnen komen weliswaar in aanmerking voor asiel in Nederland, maar moeten hiervoor de procedure in Afghanistan doorlopen. Een behoorlijk bureaucratisch proces, in een land zonder goed functionerende infrastructuur. De oud-voorzitter van de militaire vakbond AFMP FNV, Anne-Marie Snels roept de regering op om deze gezinnen zo snel mogelijk naar Nederland te halen en de inburgering hier te laten plaatsvinden. Tot nu toe vindt zij geen gehoor bij onze regering. Als we niet snel in actie komen, is ons land straks verantwoordelijk voor de moord op gezinnen van dappere tolken die onze soldaten daar op allerlei manieren hebben ondersteund en zelfs levens hebben gered.

Vrijdagmiddag 30 april werd Snels op Radio 1 geïnterviewd. Ook een Afghaanse tolk kwam aan het woord. Hun verhaal was zo schokkend dat wij ons diep schamen voor ons land en er bij de Tweede Kamer op aandringen om het kabinet met spoed te corrigeren. In de Volkskrant van zaterdag 1 mei roept Arnout Brouwers op tot politieke daadkracht. [1] Op NU.nl spreekt Vluchtelingenwerk Nederland zijn zorgen uit. [2] In december 2019 was Vluchtelingenwerk Nederland nog opgelucht omdat er in de Tweede Kamer met brede steun een motie was aangenomen om de tolken niet aan hun lot over te laten. [3] Wettelijk gezien zijn er dus geen belemmeringen, maar door vast te houden aan de strikte procedures brengt de Nederlandse regering de tolken en hun gezinnen alsnog in groot gevaar.

[1] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nederland-mag-niet-verzaken-tref-noodmaatregelen-voor-afghaanse-tolken~b19e83ad/
[2] https://www.nu.nl/binnenland/6130662/zorgen-over-vreselijk-lot-afghaanse-tolken-die-werkten-voor-defensie.html
[3] https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/breaking-eindelijk-bescherming-voor-afghaanse-tolken

Updates

2021-08-13 11:20:08 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2021-05-12 11:40:26 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-05-08 12:11:15 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-05-05 21:19:18 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-05-05 20:06:59 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-05-05 15:43:11 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-05-05 13:06:12 +0200

10 handtekeningen verzameld