Terug naar de petitie

Aan: De Tweede Kamer der Staten-Generaal

Red de Afghaanse tolken en hun families

Reden van ondertekenen

  • Deze mensen hebben hun leven gewaagd voor Nederlandse soldaten en hun veel geholpen en beschermd. Daaromn vind ik dat zij evenveel recht hebben op bescherming en hulp van de Nederlandse overheid als eigen soldaten en andere Nederlanders.