Skip to main content

Aan: Marc Calon, voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)

Boeren: red onze insecten, red onze natuur!

Geachte heer Calon,

De noodklok wordt geluid in Nederland: uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten in Nederland ernstig afneemt. Maar liefst twee-derde van de onderzochte insecten zijn verdwenen. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt bij de landbouw. In geen enkel Europees land wordt zoveel landbouwgif gebruikt als in Nederland. Dit verwoest de natuur en vormt een ernstige bedreiging voor insecten in Nederland.

Wij maken ons ernstige zorgen over deze afname. Daarom roepen wij, zeer bezorgde burgers, u op om zo snel mogelijk in actie te komen. Als vertegenwoordiger van de agrarische sector in Nederland vragen wij u om voorop te lopen en zo snel mogelijk met concrete plannen te komen om het gebruik van landbouwgif snel en drastisch terug te brengen en meer ruimte voor natuur te maken. We willen dat u dit niet afschuift op convenanten of wacht op overeenstemming. We vragen u om zelf en binnen twee maanden met een concreet en haalbaar plan te komen.

Er zijn veel boeren die wel anders willen, maar hun geluid klinkt nu niet hard genoeg. We slaan daarom de handen ineen met alle boeren die duurzamere alternatieven voor landbouwgif (willen) gebruiken. Alleen als we NU in actie komen en iets veranderen, kunnen we het tij nog keren en onze natuur redden.

Waarom is het belangrijk?

Zonder insecten kan ons ecosysteem niet functioneren. Insecten zijn onmisbaar voor biodiversiteit, het bestuiven van bloemen en gewassen en spelen een essentiƫle rol in de natuur.

Meerdere signalen laten zien dat het aantal insecten drastisch afneemt. Daarom kunnen we niet langer wachten op trage plannen. We kunnen niet langer genoegen nemen met kleine stapjes. We kunnen het ons niet langer veroorloven om economische belangen voorrang te geven. We moeten NU iets doen, voor het te laat is voor onze insecten en daarmee voor onze hele natuur. Steun deze oproep en teken de petitie!

Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld het uitgebreide onderzoek van C.A. Hallman et al. naar de terugloop van biodiversiteit uit november 2017 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.

En zie hier de studie van Natuurmonumenten: http://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1526303704/2018-05/Natuurmonumenten%202018%20-%20Rapport%20onderzoek%20naar%20achteruitgang%20van%20insecten%20in%20Nederland%201997-2017.pdf

Categorie

Updates

2018-05-16 00:51:42 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2018-05-15 19:31:07 +0200

500 handtekeningen verzameld

2018-05-15 17:51:34 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-05-15 17:47:37 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-05-15 17:45:06 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-05-15 17:42:52 +0200

10 handtekeningen verzameld