Skip to main content

Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Toegang tot goede hulpmiddelen in de WMO: #RegelHet

Wie onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt, heeft recht op goede hulpmiddelen om om te gaan met een ziekte of beperking. Hoewel dit een landelijke wet is, bepalen gemeenten hoe de toegang tot hulp en ondersteuning geregeld is. Dat houdt in dat de toegang en uitvoering van de WMO per gemeente kan verschillen. Die verschillen leiden tot ongelijkheid, en tot een gebrek aan zelfstandigheid voor mensen met een ziekte of beperking.

Deze hulpmiddelen zijn essentieel om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen participeren, maar op dit moment zijn er nog veel problemen bij de uitvoering hiervan. Voorbeelden van deze maatwerk, leveringen, reparaties en verhuizingen van hulpmiddelen en -voorzieningen. Vaak wordt er geen maatwerk geleverd of wordt dit op een omslachtige manier gedaan.
Daarnaast krijgen mensen vaak niet de juiste hulpmiddelen geleverd omdat leveranciers vaak kiezen voor de goedkoopste optie en niet de juiste optie voor de persoon die het aanvraagt. De levering of reparatie duurt vaak maanden terwijl dit in de situatie van de mensen die deze voorzieningen nodig hebben, elke dag er een te veel is. Voor verhuizingen is er een verhuisconvenant maar als de nieuwe gemeente samen werkt met een leverancier die niet is aangesloten bij de branche verenging dan moet je, je huidige hulpmiddel (en) inleveren en wachten totdat de nieuwe leverancier levert, wat maanden kan duren.

Ik vind dat dat de regels van de WMO beter moeten worden nageleefd en uitgevoerd. Een gebrek is aan maatwerk, te lange wachttijden en de kwaliteitsverschillen tussen gemeenten maken mensen onzelfstandig of zelfs zieker. Met deze petitie roep ik u op deze verschillen per gemeente te overbruggen en iedereen in de WMO de garantie te geven op adequate hulp.

#REGELHET!

Waarom is het belangrijk?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. [1] Het doel van de wet is om mensen die zorg nodig hebben te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en zijn verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn hulp in het huishouden of aanpassing van de woning. Voor de uitvoering van de WMO hebben gemeenten een aantal taken en verantwoordelijkheden:

- Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen.
- Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.
- Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen
aan de samenleving.
- Maatschappelijke opvang aanbieden.
- Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen.
- Informatie, advies en cliƫntondersteuning geven.
- Verslavingsbeleid bevorderen.
- Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen.

De afgelopen vier jaar heeft ook Kassa (BNNVARA) regelmatig aandacht besteed aan de problematiek rondom hulpmiddelen. Voor de uitzending van 12 oktober 2019 is de actie #RegelHet gestart, omdat ook Kassa vindt dat het gewoon NU moet worden geregeld. Kassa steunt deze petitie dan ook volledig.

[1] https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Updates

2019-10-13 12:04:44 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2019-10-12 21:21:10 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-10-12 15:58:08 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-10-12 12:19:55 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-10-12 10:59:00 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-10-12 10:16:48 +0200

10 handtekeningen verzameld