Skip to main content

Aan: Pensioenfonds ABP

Rijksambtenaren voor een fossielvrij ABP pensioen

Wij, werkende en gepensioneerde rijksambtenaren, verzoeken ABP om per direct geen nieuwe investeringen te doen in de fossiele industrie. Daarnaast willen wij dat ABP uiterlijk in 2025 een volledig fossielvrije portefeuille heeft. Daarvoor adviseren wij ABP nog dit jaar een plan op te stellen met concrete tussendoelen om de huidige investeringen in de fossiele industrie ter waarde van 15 miljard euro te herinvesteren in toekomstgerichte en duurzame ondernemingen.

Waarom is het belangrijk?

De aarde warmt op als gevolg van het verbruik van fossiele brandstoffen (kolen, teerzand, olie en gas). Daardoor worden we wereldwijd geconfronteerd met een klimaatcrisis. De aanpak van deze crisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd.

De Nederlandse overheid erkent de ernst en urgentie van de gevolgen van klimaatverandering en committeert zich aan het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden. Ook de financiële sector, waaronder pensioenfonds ABP, heeft haar handtekening gezet onder het Nationale Klimaatakkoord, waarmee Nederland wil voldoen aan de afspraken uit het Parijsakkoord.

Meerdere studies, zoals een recent rapport van het gerenommeerde Internationale Energie Agentschap (IEA), geven aan dat het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden alleen mogelijk is door onmiddellijk te stoppen met investeringen in nieuwe fossiele projecten. Bovendien zal er fors geïnvesteerd moeten worden in hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie.

Rijksambtenaren leveren hier een bijdrage aan en zetten zich dagelijks in om de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord te helpen realiseren. Ons pensioenfonds ABP investeert echter nog steeds in belangrijke mate in de fossiele industrie en toont geen ambitie om deze investeringen op de korte termijn af te bouwen.

120.000 rijksambtenaren dragen elke maand een aanzienlijk deel van hun inkomen af aan ABP, zonder de keuze te hebben voor een fossielvrij alternatief pensioenfonds. ABP heeft de zorgplicht en de verantwoordelijkheid om in het belang van zijn deelnemers te handelen. Maar de stappen die ABP tot nu toe neemt zijn naar onze mening absoluut niet voldoende.

Het streven van ABP om in dialoog met fossiele bedrijven meer in te zetten op een transitie naar een klimaatneutraal Nederland heeft niet geleid tot korte termijn doelen die in lijn zijn met het Parijsakkoord. Ook het stemgedrag van ABP als aandeelhouder in de fossiele sector is geregeld tegenstrijdig met het Parijsakkoord. Daarnaast is aangetoond dat duurzame investeringen minimaal even rendabel zijn als fossiele investeringen en dat terugtrekken uit investeringen in bijvoorbeeld olie- of kolenprojecten geen negatieve gevolgen heeft voor de pensioenuitkeringen.

Dit betekent dat er geen relevante argumenten meer zijn voor ABP om hun portefeuille niet sneller te vergroenen en volledig uit de fossiele sector te stappen. Daarom roepen wij ABP op: nu is het moment, doe mee, verduurzaam je portefeuille en haal die investeringen uit fossiel! Voor onze toekomst en de generaties na ons.

Categorie

Links

Updates

2021-06-25 16:20:38 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-06-24 16:28:40 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-06-24 09:16:14 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-06-23 22:27:04 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-06-23 20:25:57 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-06-23 18:45:09 +0200

10 handtekeningen verzameld