Skip to main content

Aan: de Nederlandse regering

Staakt-het-Vuren: Teken voor vrede.

We zijn diep geraakt door het immense leed in Gaza. Sinds 7 oktober zijn meer dan 26.000 Palestijnen en 1200 Israëli’s gedood. Meer dan 120 Israëli’s worden nog gegijzeld. Meer dan 2 miljoen Gazanen verkeren in acute nood. De menswaardigheid van ons allen wordt geweld aangedaan.

Geweld tegen onschuldige burgers is onaanvaardbaar en agressie tegen ongewapende mensen moet onvoorwaardelijk worden veroordeeld. In een wereld vol verdeeldheid staan wij voor eenheid en het recht op zelfbeschikking voor iedereen. We zijn pas vrij als iedereen vrij is.

Wij vragen onze regering:
• Zich aan te sluiten bij de internationale roep voor een onmiddellijk staakt-het-vuren.
• Bij de Israëlische regering aan te dringen op de directe toegang van humanitaire hulp voor de mensen in Gaza.
• Zich actief in te zetten voor de vrijlating van alle gegijzelden
• De vrijheid, veiligheid en gelijkwaardigheid van beide volken als uitgangspunt te nemen voor het Nederlandse buitenlandbeleid.

Waarom is het belangrijk?

Al meer dan 3 maanden wordt de menswaardigheid geweld aangedaan door wat er in Gaza (Palestina) en Israël gebeurt. We zijn er letterlijk en figuurlijk stil van. Uit onderzoek van RTL Nieuws en I&O research blijkt dat meer dan 2/3 van de Nederlanders voor een staakt-het-vuren is. Toch kiest onze regering/ minister-president dit naast zich neer te leggen.

Als dit bericht jou heeft bereikt dan is het verzoek om de roep te ondersteunen voor een Staakt-het-Vuren en onze regering zo te helpen het juiste te doen. Daarnaast geloof je in dat eenieder vrijheid, veiligheid en gelijkwaardigheid verdient. En vraagt onze regering zich actief in te zetten voor de vrede en veiligheid van de Palestijnen en Israëli’s.

We zijn pas vrij als we allemaal vrij zijn.

Hoe het overhandigd gaat worden

Deze petitie wordt aan de Nederlandse regering en aan leden van de Tweede Kamer aangeboden in een brief.

Links

Updates

2024-02-02 22:08:46 +0100

10,000 handtekeningen verzameld

2024-01-31 23:36:40 +0100

5,000 handtekeningen verzameld

2024-01-30 14:41:13 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2024-01-30 12:31:28 +0100

500 handtekeningen verzameld

2024-01-30 09:40:08 +0100

100 handtekeningen verzameld

2024-01-30 08:39:34 +0100

50 handtekeningen verzameld

2024-01-30 07:39:30 +0100

25 handtekeningen verzameld

2024-01-30 05:43:47 +0100

10 handtekeningen verzameld