Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers van partijen in de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen

Teken voor een duurzame gemeentepolitiek in Nijmegen!

De klimaatcrisis en de ecologische crisis zijn echte noodsituaties. Al lijkt dat nog niet zo, de wetenschap is er kristalhelder over. Het is bijna te laat onze wereld leefbaar te houden. Maar we kunnen het tij nog keren! Iedere gemeente in Nederland moet dan wel haar verantwoordelijkheid nemen, ook de gemeente Nijmegen:

1. Wees eerlijk: het is crisis!
2. Richt een Nijmeegs burgerberaad voor klimaat op!
3. Sneller naar duurzame energie, en verdeel de lasten eerlijk!
4. Maak Nijmegen groen & biodivers!
5. Stop vervuilende bedrijven & zorg voor schone lucht!
6. Stap over naar een duurzame bank!
7. Gratis openbaar vervoer en minder auto's in de stad!
8. Voer Nijmeegse Donut-economie in: ecologisch, sociaal & circulair!
9. Alleen écht duurzaam, natuur inclusief en eerlijk bouwen!
10. Duurzaam en gezond voedsel voor iedereen!

Lees meer over de maatregelen die wij als bezorgde burgers en organisaties eisen op onze website https://klimaatcoalitienijmegen.nl/eisen/

Waarom is het belangrijk?

De noodsituatie voor klimaat en ecologie zijn al uitgeroepen in de Gemeente Nijmegen! B&W en de (nieuwe) raad, handel daar dan ook naar!

De ondertekenende organisaties en personen staan in grote lijnen achter eisen van de klimaatcoalitie Nijmegen.

Wil je meer weten over hoe wij onze eisen willen laten uitvoeren? Op onze website wordt er per eis uitgelegd welke concrete stappen de politieke partijen moeten nemen. https://klimaatcoalitienijmegen.nl/eisen/#crisis

Teken de petitie en help mee in Nijmegen een echt daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid te realiseren!

Nijmegen, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2022-03-08 16:03:09 +0100

100 handtekeningen verzameld

2022-03-03 10:30:09 +0100

50 handtekeningen verzameld

2022-03-02 22:04:50 +0100

25 handtekeningen verzameld

2022-03-02 18:04:44 +0100

10 handtekeningen verzameld