Terug naar de petitie

Aan: Staatssecretaris van Ark en leden van de Tweede Kamer

Verander de participatiewet!

Reden van ondertekenen

  • Mensen met een ernstige ziekte of een handicap hebben recht op een gelijkwaardige behandeling door de instanties. Als die instanties barrieres opwerpen ligt discriminatie op de loer, en dat vind ik onaanvaardbaar. Daarom moet de participatiewet worden aangepast!