Aan: Het kabinet

Verander de participatiewet!

Beste Kabinetsleden,

Omdat er nog steeds veel mensen langs de kant staan is het zinvol om de participatiewet aan te passen en te zorgen dat iedere gemeente dezelfde regels hanteert. Ook mensen die een Wajong-uitkering hebben moeten met loonkostensubsidie werken. Zij werken momenteel nog onder loondispensatie.

Op dit moment krijgen zowel werknemer als werkgever steeds met andere regels te maken. Dit maakt het ontzettend ingewikkeld en zorgt bovendien voor kansongelijkheid omdat de ene gemeente andere regels hanteert dan de andere gemeente.

Staatssecretaris van Ark heeft nieuwe plannen aangekondigd, mensen die minder kunnen werken vallen nog steeds onder het bijstandsregime waardoor mensen met een beperking nog steeds aan de verplichtingen van de bijstand moeten voldoen. Dit zou opgelost kunnen worden door een inclusietoeslag van de belastingdienst.

Daarom roepen wij u op: pas de regels aan en zorg ervoor dat iedereen dezelfde kansen kan krijgen in elke gemeente. Zorg daarbij in de participatiewet dat in iedere gemeente mensen worden gestimuleerd om te werken door ze te belonen, in plaats van te korten. Pas de participatiewet aan!

Waarom is het belangrijk?

Mensen staan langs de kant en kunnen geen werk vinden. In heel veel gemeenten hanteren ze verschillende regels waardoor de regels niet meer duidelijk zijn voor de werkgever en de werknemer. Voor iedereen moet werk op maat zijn bij een reguliere werkgever of een sociale werkvoorziening.

Door de verschillende regels is er sprake van kansongelijkheid, in de ene gemeente krijgt degene met dezelfde beperking wel de kans om te werken met bepaalde ondersteuning en in de andere gemeente niet, omdat er andere regels worden gehanteerd.

Het is belangrijk om mensen te belonen als zij een tegenprestatie leveren en niet te straffen door te korten op de uitkering.


Redenen om te tekenen

  • Voor alle gelijke behandeling telt elke handicap ook erbij. STOP MET discriminatie van de Regering!!!!
  • Ik heb autisme en add en het is voor mensen met een beperking of handicap super moeilijk om alleen al een (betaalde) baan te vinden omdat de werkgevers niet eerst naar je kwaliteiten kijken maar naar de beperking of handicap en je dan op de nee-stapel komt ipv op de misschien-stapel of ja-stapel.
  • Omdat de Sociale Werkvoorziening terug moet komen! En omdat NIEMAND gekort mag worden op z'n uitkering.

Updates

2018-12-16 23:56:23 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-11-23 06:16:44 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-11-20 00:17:38 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-11-19 20:05:39 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-11-19 18:15:46 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-11-19 17:22:45 +0100

10 handtekeningen verzameld