Skip to main content

Aan: Minister Cora van Nieuwenhuizen en de Tweede Kamer der Staten Generaal

Verlaag de BTW op treinkaartjes

Op 1 januari 2019 stijgen de kosten voor ons treinkaartje met bijna 5%. Daarmee stijgen de kosten van een treinreis sneller dan de kosten voor reizen per auto. Dat is een volslagen verkeerd signaal. Het grootste deel van die prijsstijging komt door de hogere BTW. De verhoging van het lage BTW-tarief is in zijn geheel een probleem, maar op het spoor is het extra schrijnend. We willen juist meer mensen de trein in!

Wij, burgers van Nederland, verzoeken daarom de minister en de Tweede Kamer de BTW-verhoging op treinkaartjes ongedaan te maken en die BTW juist te verlagen.

Waarom is het belangrijk?

Het aantal gebruikers van de trein stijgt de afgelopen jaren spectaculair. Dat is goed nieuws, maar vraagt ook om extra spoor en extra investeringen. Dit staat nadrukkelijk op de politieke agenda. Maar daar fietste op 30 oktober een andere ontwikkeling doorheen, toen de NS bekendmaakte dat de prijzen van treinkaartjes per 1 januari 2019 met 4,8% omhoog gaan. Dit komt hoofdzakelijk door de verhoging van het BTW tarief. Daarmee stijgen de kosten voor treinreizigers sneller dan voor automobilisten. Een totaal verkeerde ontwikkeling, met de klimaatopgave die we hebben en de doelstelling van de overheid om meer mensen het OV in te krijgen.

De gevolgen hiervan laten zich uittekenen. Vervoerseconomen becijferen dat door deze prijsstijging de komende tijd de groei van het aantal treinreizigers af zal nemen, en mensen de auto zullen nemen of in hun bewegingsruimte beperkt worden. Nederland committeert zich aan een CO2-reductie van 49% in 2030. Om dat te halen moet alles uit de kast getrokken worden, ook het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer, en dus het betaalbaar maken van de trein.

De verhoging van het BTW-tarief van 6% naar 9% is een nationale maatregel, en het uitzonderen van producten en diensten die goed zijn voor mens, dier en milieu past binnen de instrumenten die onze politiek heeft. Bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat vragen wij aandacht voor deze relatief kleine ingreep, die nodig is om onze toekomst veilig te stellen. Maak treinkaartjes niet duurder, maar juist goedkoper!


Redenen om te tekenen

  • Een fijnmazig goedkoop openbaar vervoer moet de mensen verleiden uit hun vervuilende auto stappen.
  • Ik heb er zelf persoonlijk geen last van, heb gratis OV, maar het is wel belangrijk om mensen te motiveren in de plaats van demotiveren om met het OV te gaan.
  • Omdat absurd is dat een vliegticket goedkoper is dan een treinticket terwijl vliegen veel vervuilender is.

Updates

2018-11-08 22:17:41 +0100

5,000 handtekeningen verzameld

2018-11-07 12:53:44 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-11-07 12:22:10 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-11-07 12:07:41 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-11-07 12:04:39 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-11-07 12:02:40 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-11-07 12:00:59 +0100

10 handtekeningen verzameld