Skip to main content

Aan: tweede kamerleden, politieke partijen

Volwassenen steunen de schoolstaking voor klimaat

Volwassenen steunen de schoolstaking voor klimaat

In overleg gaan met de scholieren en de 350 wetenschappers die hun demonstratie en schoolstaking inhoudelijk onderbouwen en handelen naar hun adviezen.

Waarom is het belangrijk?

Omdat er NU klimaatmaatregelen worden genomen die de kinderen te weinig garantie geven voor een gezonde en veilige toekomst in ons land en in de wereld. De kinderen staken omdat ze meer en betere klimaatmaatregelen willen voor HUN toekomst. Met name meer maatregelen voor en door de industrie terwijl het de grootste vervuilers zijn; bedrijven waar onze kinderen het ook van moeten hebben later. Als volwassenen kunnen we de schoolstakingen voor het klimaat van scholieren ondersteunen en daarmee het draagvlak voor stevige klimaatmaatregelen vergroten.

Categorie

Updates

2019-02-13 16:39:58 +0100

50 handtekeningen verzameld

2019-02-11 19:11:25 +0100

25 handtekeningen verzameld

2019-02-11 14:27:58 +0100

10 handtekeningen verzameld