Skip to main content

Aan: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam

Voor échte sociale huur in Amsterdam Nieuw-West

Er is al lange tijd sprake van een wooncrisis in dit land. Betaalbare en goede huisvesting verdwijnt. Ook in Amsterdam Nieuw-West.

De Bundel wil een woongemeenschap opbouwen voor huurders die nu uit Nieuw-West worden verdreven door sloop en hoge huurprijzen. Zoals jongeren die vastzitten bij hun ouders en gezinnen die hun woning zijn kwijtgeraakt door de sloop van sociale huurwoningen. Wij willen dit gebouw realiseren op kavel 6 bij het August Allebéplein, die de gemeente deze zomer openstelt voor inschrijvingen van wooncoöperaties. Maar tot onze schrik heeft de gemeente nu besloten om hier geen bouw van sociale huurwoningen toe te staan. Terwijl dure huurprijzen voor vele buurtgenoten onbetaalbaar zijn.

Dit is onbegrijpelijk, in deze buurt is er een enorme behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen. Veel van de sociale huurwoningen worden gesloopt. Daarvoor komt slechts een klein deel terug, en dit bestaat met name uit kleine en tijdelijke jongerenwoningen. Op deze manier wordt een groot deel van de buurtbewoners weggejaagd.

Het moet afgelopen zijn met de gentrificatiepolitiek van de wooncorporaties en de gemeente Amsterdam. Nieuw-West is er voor iedereen!

Wij eisen:
- Dat er gewaarborgd wordt, dat alle oorspronkelijke bewoners het recht hebben om terug te keren in de sloopplannen van sociale huurwoningen;
- Echte sociale huur. Dus geen tijdelijke jongerenwoningen, maar permanente woningen voor jongeren en woningen met genoeg ruimte voor gezinnen;
- Dat de Kavel 6 de mogelijkheid biedt voor wooncoöperaties om sociale en middenhuur te ontwikkelen;
- Voorrang voor jongeren van kleur uit de buurt in de nieuwbouwplannen, die te maken hebben met discriminatie op de woningmarkt en door gentrificatiepolitiek uit hun eigen buurten worden verjaagd.

Waarom is het belangrijk?

Dit speelt niet alleen in Amsterdam Nieuw-West, in heel Nederland is er een wooncrisis gaande. Het is tijd dat wij ons verzetten tegen gentrificatiebeleid van gemeenten en wooncorporaties en ons hard maken voor échte sociale huur.

Deze petitie is ondertekend door:
Actiegroep Niet te Koop
BIJ1 Amsterdam
Bond Precaire Woonvormen Amsterdam
Buurtplatform van Deyssel
de Groene Gemeenschap
de Nieuwe Meent
de Torteltuin
DENK Amsterdam
Democratische Socialisten Amsterdam
Internationale Socialisten Amsterdam
Huurdersvereniging de Pijp
New Metropolis Nieuw-West
Melissa Koutouzis, het woonprotest
Platform Stop Racisme
Recht op de Stad - Rotterdam
Ru Pare
Vondelbunker
Vrijcoop
Wij weigeren de huurverhoging
Wooncooperatie Het Nieuwe Bajesdorp
Woonoproer Haarlem
Woonopstand
Woonprotest - Amsterdam
Woonrevolte - Amersfoort
Woonverzet - Den Haag
Woonrevolutie - Leiden
Slotervaart, Amsterdam, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2022-02-07 13:02:19 +0100

100 handtekeningen verzameld

2022-02-05 09:24:10 +0100

50 handtekeningen verzameld

2022-02-04 20:55:36 +0100

25 handtekeningen verzameld

2022-01-29 21:48:38 +0100

10 handtekeningen verzameld