Geen poen voor nederzettingen van mijn pensioen!

Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen. Ondanks vele waarschuwingen doen het ABP en PFZW dit toch door te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Wij streven ernaar dat ons pensioenfonds deze investeringen staakt en het beleid aanscherpt zodat dergelijke investeringen in de toekomst direct uitgesloten worden.

Vind jij ook dat ABP en PFZW hiermee moeten stoppen? Onderteken dan deze petities!

Zoek een campagne
2.794
van 3.000 handtekeningen
door 2 lokale campagnes

Campagnes (2)

 • ABP, Nederzettingvrij!
  Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen. Ondanks vele waarschuwingen doet het ABP dit toch door te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Wij streven ernaar dat ons pensioenfonds deze investeringen staakt en het beleid aanscherpt zodat dergelijke investeringen in de toekomst direct uitgesloten worden. Vind jij ook dat ABP hiermee moeten stoppen? Onderteken dan deze petitie! Over ABP en de nederzettingen: Op 11 december 2023 verscheen het rapport Don’t Buy Into Occupation waaruit blijkt dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ca. US$2,85 miljard belegt in bedrijven – waaronder Cisco Systems, Motorola, Caterpillar en Booking Holdings – die economische activiteiten ontplooien in illegale Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Overeenkomstig de Vierde Conventie van Genève, is het onder het humanitair oorlogsrecht verboden om (delen van) de eigen bevolking te vestigen in bezet gebied en onder het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof, geldt dergelijke vestiging als een oorlogsmisdrijf. De VN Veiligheidsraad heeft sinds 1979 meermaals de illegaliteit van Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden benadrukt en het Internationaal Gerechtshof oordeelde in 2004 dat dergelijke nederzettingen het internationaal recht schenden. Tenslotte oordeelde de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten in 2023 nog dat nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden het internationaal recht schenden en resulteren in systematische schendingen van de mensenrechten van Palestijnen.
  1.983 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door ABP Nederzettingvrij
 • PFZW, Nederzettingvrij!
  Als deelnemers van het pensioenfonds PFZW, zijn wij ervan overtuigd dat duurzaam pensioensparen ook ethische en morele verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen. Ondanks vele waarschuwingen, investeert PFZW al jarenlang in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Wij als deelnemers werken dag en nacht om anderen bij te staan, te helpen. Ons werk sluit alleen niet aan bij wat er met ons geld gebeurd. De investeringen van PFZW in de bedrijven die volgens de woorden van het Internationaal Strafhof (2004) illegaal zijn, maakt dat de deelnemers indirect medeplichtig zijn aan misdaden. Wij als deelnemers streven ernaar dat PFZW per direct zich terug trekt uit deze investeringen. Met daarbij een dringend verzoek niet alleen beleid, maar zeker ook praktijk aan te scherpen om andere investeringen elders volgens de Conventies van Geneve, het internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen uit te voeren. Vind jij ook dat PFZW hiermee moeten stoppen? Onderteken dan deze petitie! Over PFZW en de nederzettingen: In 2014 heeft de ethische commissie van PGGM, de moeder van PFZW het advies gegeven om zorgvuldiger om te gaan met Israëlische beleggingen. PFZW gaf toen aan hier gehoor te zullen geven. In de loop der jaren bleek dat PFZW het advies toch had genegeerd en tot op heden voor 1 miljard euro aan beleggingen kent in Israël en in de illegale Israëlische nederzettingen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, met veel deelnemers uit zorg en welzijn die nu (opnieuw) geconfronteerd worden met de kennis dat hun geld gebruikt wordt voor dat burgers elders hun bestaansrecht wordt ontnomen. Hun huis, hun voedsel, hun water en ook hun leven. Allen strijdig met de VN SDG die PFZW aangeeft te ondersteunen met de woorden: ‘Beleggen in een betere wereld. Goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen en mensenrechten te respecteren.’ PFZW heeft aangegeven een onderzoeksrapport van Morningstar af te wachten. Alleen is recent een rapport over hen verschenen. Een rapport dat aangeeft dat het beleid van Morningstar meer komt vanuit aannames, dan de feiten. Feiten aangedragen door de VN, Internationale Gerechtshof, Human Right Watch en Amnesty Internationaal, dat Israël zich schuldig maakt aan vele schendingen [1]. [1]: https://www.morningstar.com/content/cs-assets/v3/assets/blt9415ea4cc4157833/blt4e8aba256cb91020/Expert_Report_Morningstar.pdf
  811 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door PFZW Nederzettingvrij