Skip to main content

Aan: Wethouder Smeulders

Pak de wooncrisis in Arnhem aan!

Wij maken ons ernstig zorgen over de woonsituatie in Arnhem.

Bij de woningcorporaties zijn er sprake van lange wachttijden. Volgens cijfers van de NOS uit 2021 is men in Arnhem gemiddeld 18 maanden actief op zoek, hoe lang mensen dan al op wachtlijsten hebben gestaan is zelfs onbekend.

Vrije sector verhuurders vragen exorbitante huren, met daar bovenop nog exorbitantere inkomenseisen (een goed voorbeeld zijn de woningen in High Park, het voormalige ING-kantoor, waar zelfs de woningen die onder sociale huur vallen alleen verhuurd werden aan mensen die minimaal drie keer de maandhuur verdienden. Sommige van deze woningen staan inmiddels al weer te huur voor huren boven de liberalisatiegrens).

Kopen is voor de meeste starters, en al helemaal de werkende mensen die Arnhem draaiende houden, een sprookje uit lang vervlogen tijden.

Daar komen de enorm hoge energieprijzen nog bovenop. Veel huurwoningen (ook bij de corporaties), zijn nog altijd slecht geïsoleerd, en veel bewoners kunnen de rekeningen niet meer betalen, of lopen in de nabije toekomst het risico betalingsachterstanden op te lopen. In opgesplitste woningen, of woningen met blokverwarming, hebben bewoners vaak geen (invloed op de) keuze in wat voor energiecontract er afgesloten wordt, en is ook niet inzichtelijk te krijgen hoe de eindafrekening er uit gaat zien. Deze mensen hebben ontvangen ook de eenmalige tegemoetkomingen van 190 euro in november en december niet ontvangen, en een vervangende regeling omdat zij niet gebaat zijn bij het prijsplafond laat nog altijd op zich wachten.

Al met al zijn er veel grote problemen. Wij willen graag weten hoe het College van plan is deze op te lossen. Daarnaast is er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is er een coalitieakkoord opgesteld met daarin vele ambitieuze doelen op het gebied van wonen, en maar weinig toelichting over hoe deze doelen bereikt zullen worden.

Daarom hebben we meerdere een lijst met specifieke vragen voor de wethouder en het College van B&W opgesteld. Het is onze hoop dat zij door deze vragen te beantwoorden onze zorgen weg kunt nemen.

Met vriendelijke groet,
Namens de ondertekenaars,
Maik Groeneveld
Socialisten Arnhem
Niels Otterman
ROOD Arnhem

Waarom is het belangrijk?

Een betaalbare woning vinden in Arnhem is ontzettend lastig. Het is dus van enorm belang dat het gemeentebestuur zich inzet om er voor te zorgen dat iedereen die in Arnhem woont of wil wonen dat kan. Daarom willen we van het College van Burgemeester en Wethouders in detail horen hoe zij van plan zijn deze problematiek op te gaan lossen.

Onderteken deze petitie en steun onze vragen aan het Arnhemse gemeentebestuur!

Hoe het overhandigd gaat worden

We gaan onze brief, de bijbehorende vragen, en de lijst met ondertekenaars aan de wethouder overhandigen en hopen daarbij ook met hem in gesprek te kunnen gaan.

De vragen zijn terug te vinden op onze campagne-pagina op Instagram: https://www.instagram.com/woonprotestarnhem/

Suggesties of ideeën zijn natuurlijk van harte welkom!

Arnhem, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2023-03-11 09:41:31 +0100

100 handtekeningen verzameld

2023-03-03 06:53:08 +0100

50 handtekeningen verzameld

2023-03-02 22:21:21 +0100

25 handtekeningen verzameld

2023-03-02 20:39:15 +0100

10 handtekeningen verzameld