Skip to main content

Aan: De gemeenteraad van Amsterdam

Amsterdam, kap met kolen!

Wij, bezorgde Amsterdammers, roepen de gemeenteraad op te stoppen met het faciliteren van kolentransporten via de Amsterdamse haven. In 2019 heeft de gemeente de klimaatcrisis erkend, maar handelt daar niet naar. Kolen zijn de meest schadelijke fossiele brandstof voor het klimaat, het milieu en de gezondheid. Handel in kolen is derhalve strijdig met ons belang. Daarnaast worden er in de haven zogenaamde 'bloedkolen', afkomstig uit onder meer Colombia, overgeslagen, waarvan de winning gepaard gaat met ernstige mensenrechtenschendingen. Als eigenaar van het Havenbedrijf verdient de gemeente hieraan. Het is niet uit te leggen waarom er in Colombia doden moeten vallen om vervuilende Europese kolencentrales draaiende te houden. Nog meer reden om te kappen met kolen dus!

WIJ,
inwoners van Amsterdam en daarbuiten,

CONSTATEREN
- dat de gemeente eigenaar is van Port of Amsterdam (PoA);
- dat PoA twee terreinen verpacht waarop kolen worden overgeslagen (Rietlanden Terminal en HES Bulk Terminal);
- dat kolen de meest schadelijke fossiele brandstof zijn, voor het klimaat, het milieu en de gezondheid;
- dat in 2021 in de haven ruim 10 miljoen ton steenkool is overgeslagen (goed voor zo'n 20-30 megaton CO2-uitstoot);
- dat het gebruik van kolen strijdig is met de klimaatdoelen van Parijs;
- dat kolen het kleinste aandeel in de energiemix vormen en dus niet onmisbaar zijn;
- dat er in de haven kolen afkomstig uit onder meer Cesar in Colombia worden overgeslagen;
- dat er in deze regio sprake is van ernstige, gedocumenteerde mensenrechtenschendingen bij de winning van steenkool;
- dat de PoA weet heeft, of weet zou moeten hebben, van de herkomst van deze kolen;
- dat de gemeente zijn ketenverantwoordelijkheid moet nemen en onmiddellijk dient te stoppen met het verdienen aan deze onverantwoorde en immorele handel;

EN VERZOEKEN
de gemeente binnen één jaar te stoppen met het faciliteren van kolentransporten via de Amsterdamse Haven en te zorgen voor een sociaal plan voor werknemers die door dit besluit hun baan zouden verliezen.

Waarom is het belangrijk?

We zitten middenin een klimaatcrisis – iets wat de gemeenteraad in 2019 al heeft onderkend. We stevenen af op catastrofale klimaatontwrichting. Hoe verder de temperaturen stijgen, hoe ernstiger de gevolgen zullen zijn. Het enige dat we hoeven doen om de ergste scenario's te voorkomen, is onze uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul te reduceren – niet in 2030 of 2050, maar nu! Elk tiende graad opwarming die we voorkomen, voorkomt grotere ellende. In Parijs is afgesproken om te proberen de opwarming tot 1,5 graden te beperken. Waarom? Omdat we bij boven 1,5 graden de opwarming niet meer zelf in de hand hebben. Dan worden kantelpunten getriggerd die zelf voor een enorme uitstoot van broeikasgassen gaan zorgen: het smelten van de poolkappen, het ontdooien van de permafrost en het uitdrogen van het Amazone-regenwoud bijvoorbeeld.
In de Amsterdamse haven worden jaarlijks miljoenen tonnen steenkool overgeslagen, verantwoordelijk voor de uitstoot van tientallen megaton CO2. Dat is niet te rijmen met de klimaatambities van Amsterdam, en is in het licht van de existentiële crisis waar we mee te maken hebben, niet uit te leggen en ronduit onverantwoordelijk. Kolen hebben het grootste aandeel in de CO2-uitstoot, maar het kleinste aandeel in de energiemix. Kappen met kolen is dus een no-brainer.

Hoe het overhandigd gaat worden

Met 10.000 handtekeningen kunnen wij een referendum over dit onderwerp afdwingen. Deel deze petitie daarom met al je vrienden en familie, en laten we zo samen een krachtig signaal afgeven. Amsterdam, kap met kolen!

Amsterdam, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2023-05-03 13:54:36 +0200

500 handtekeningen verzameld

2023-05-02 16:28:00 +0200

Hier kun je een filmpje vinden van onze actie tegen bloedkolen in de Amsterdamse haven van 21 april: https://www.instagram.com/reel/CrbNJ_fu2AV/?utm_source=ig_web_copy_link

2023-05-02 15:51:33 +0200

Lees hier ons opiniestuk in Het Parool tegen bloedkolen in de Amsterdamse haven: https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-beeindig-de-kolenoverslag-in-de-amsterdamse-haven-zo-snel-mogelijk~b06649080/

2023-04-26 13:10:19 +0200

100 handtekeningen verzameld

2023-04-22 16:43:07 +0200

50 handtekeningen verzameld

2023-04-22 12:25:12 +0200

25 handtekeningen verzameld

2023-04-22 11:39:54 +0200

10 handtekeningen verzameld