Skip to main content

Aan: Burgemeester E.A. van Zuylen

Bied vluchtelingenkinderen uit Griekenland een veilige plek, burgemeester van Enkhuizen!

Bied vluchtelingenkinderen uit Griekenland een veilige plek, burgemeester van Enkhuizen!

Ik roep de burgemeester van Enkhuizen op om zich aan te sluiten bij de gemeenten die bereid zijn 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen!

Dagelijks worden we overspoeld met dramatische beelden uit de smerige, overvolle en gevaarlijke vluchtelingenkampen in Griekenland. Er zijn inmiddels 116.000 vluchtelingen in Griekenland, onder wie 5.500 alleenstaande kinderen. 41.000 vluchtelingen zitten vast op de eilanden. De situatie is geëscaleerd: hulporganisaties trekken zich terug, bootjes met daarin ook gezinnen met kinderen worden beschoten en vluchtelingen zitten in de haven van Lesbos vast achter tralies in een soort openluchtgevangenis.

Duitsland, Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg hebben toegezegd dat zij kinderen willen overnemen. Maar het Nederlandse kabinet geeft niet thuis.

Gelukkig spreekt de een na de andere Nederlandse gemeente zich nu uit. Ik wil dat ook burgemeester van Enkhuizen zich verzet tegen de hardvochtige kabinetskoers. Zodat hier, net zoals 140 Duitse en 20 Oostenrijkse gemeenten al doen, een lokale ‘Coalition of the Willing’ kan worden gevormd. Hiermee kunnen Nederlandse gemeenten hun solidariteit en bereidheid uiten om hun deel van de 500 kinderen uit de Griekse kampen een veilige plek te geven. Daarom roep ik het burgemeester van Enkhuizen op om zich aan te sluiten bij de coalitie van welwillende gemeenten die 500 alleenstaande kinderen veilige opvang willen bieden in Nederland.

Deze coalitie bestaat nu al uit de volgende gemeenten: Amsterdam, Arnhem, Coevorden, Culemborg, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Houten, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Overbetuwe, Roosendaal, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Vijfheerenlanden, Wageningen, Zeist, Zwolle

Foto: Tessa Kraan

Waarom is het belangrijk?

De 500 kwetsbare alleenstaande kinderen uit de Griekse kampen verdienen een veilige opvang in Nederland. Het proces van een eventuele herplaatsing, de wettelijke voogdij en het vinden van passende opvang wordt landelijk geregeld. Maar het kabinet moet nu wél het besluit nemen dat deze kinderen uit de kampen in veiligheid worden gebracht.

Daarom is het belangrijk dat de burgemeester van Enkhuizen de ambitie uitspreekt om bij te dragen aan een veilige opvangplek voor een deel van de 500 kwetsbare kinderen uit de Griekse kampen. Laat onze gemeente in dat opzicht een voorbeeld zijn richting heel Nederland. Door lokaal de druk op te voeren kunnen wij de regering bewegen deze kwetsbare kinderen een veilige thuishaven te bieden.

Enkhuizen

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Redenen om te tekenen

  • alleenstaande kinderen moeten zo snel mogelijk uit die slechte en gevaarlijke omstandigheden weg en ik moet daarbij helpen door de oproep aan de burgemeester en het Kabinet
  • Wij kunnen niet langer wegkijken! We zijn medeverantwoordelijk als EU burger en moeten Griekenland dit niet alleen laten oplossen.

Updates

2020-05-29 07:02:11 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-05-16 12:27:41 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-05-11 12:27:26 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-03-11 21:24:20 +0100

10 handtekeningen verzameld