Skip to main content

Aan: Wopke Hoekstra en Julius Terpstra

CDA, pak de wooncrisis aan!

Wil je een andere partij (ook) een bericht sturen? Klik dan hier: https://www.degoedezaak.org/zorg-dat-de-politiek-de-wooncrisis-niet-vergeet/

Op 17 maart 2021 willen wij écht kunnen kiezen bij de stembus. Wij kiezen voor volkshuisvesting boven woningmarkt, voor wonen boven winst en voor een huis voor iedereen. Wonen is ons grondrecht. En dat eisen wij op.

Wij roepen politieke partijen op om in verkiezingstijd en daarna te strijden voor ons woonrecht. Doe mee en stuur een mail aan het CDA. Een voorbeeldmail staat al voor je klaar. Pas hem aan als je dat wilt.

Waarom is het belangrijk?

Een gure neoliberale wind waaide de afgelopen tien jaar over het landelijk woonbeleid. Ministers Blok (VVD) en Ollongren (D66) hebben het woonrecht en de volkshuisvesting vakkundig afgebroken. Marktdenken en winstbejag kwamen centraal te staan, in plaats van ons recht op wonen. Zo moesten sociale huurwoningen wijken voor de vrije huurmarkt met hoge huurprijzen. De sociale huursector ging op slot voor middeninkomens en huurders in de sociale en vrije sector kregen forse huurstijgingen te verstouwen. Jongeren krijgen bijna alleen nog tijdelijke huurcontracten - als ze überhaupt al iets vinden.

Ruttes kabinetten hebben met dit neoliberale wanbeleid een heuse wooncrisis veroorzaakt. de kloof tussen huurders en kopers wordt alsmaar groter. De politiek moet breken met dit beleid. Daarom eisen wij dat we weer een minister van Volkshuisvesting krijgen, die met stevig beleid zorgt voor:
1. Meer sociale huurwoningen en een bredere sociale huursector.
2. Betaalbare huren en regulering van de vrije sector.
3. Meer zekerheid en een sterkere positie voor huurders.

Het probleem is duidelijk. Maar zonder druk van buitenaf krijgen we dit niet voor elkaar. Stuur daarom een oproep naar het CDA om zich in te spannen voor woonrecht. Met elkaar zorgen we dat politieke partijen van links tot rechts de echte oplossingen voor de wooncrisis hoog op de agenda zetten in de verkiezingsstrijd. En koersen we aan op een nieuw kabinet dat met woonbeleid komt - in plaats van wanbeleid.

Lees meer op http://www.wegmetdewooncrisis.nl/

Links

Updates

2021-01-27 08:15:59 +0100

500 handtekeningen verzameld

2021-01-25 18:41:22 +0100

100 handtekeningen verzameld

2021-01-24 10:32:08 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-01-21 21:53:05 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-01-21 16:02:58 +0100

10 handtekeningen verzameld