Skip to main content

Aan: Het bestuur van de gemeente Castricum

Een duurzame toekomst voor Castricum

Deze campagne is afgerond en inmiddels overhandigd aan het gemeentebestuur van Castricum. De volgende stap is om met een breed gedragen burgerinitiatief de klimaat- en ecologische noodtoestand op de agenda van de gemeenteraad te krijgen! Je kunt het burgerinitiatief hier ondersteunen: https://actie.degoedezaak.org/petitions/burgerinitiatief-klimaat-en-ecologische-noodtoestand-castricum

Wij vragen het gemeentebestuur van Castricum om nu geen stap terug te zetten naar “business as usual”, maar een stap vooruit naar een duurzame een eerlijke samenleving.

We vragen het volgende:

1. Volg de wetenschap over klimaatverandering en ecologie. Erken dat de aarde zich in een ongekende crisis bevindt en dat de grenzen aan wat onze planeet aankan, zijn bereikt of ver overschreden. Roep de klimaatcrisis uit.
2. Maak haast met de energietransitie. Pak de transitie op dezelfde grootschalige manier aan als de coronamaatregelen en haal de datum waarop Castricum CO2-neutraal moet zijn zover mogelijk naar voren. Zorg dat dit op een rechtvaardige manier gebeurt, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
3. Hanteer bij beleidsbeslissingen het concept van de zogenaamde ‘donut economie’. Dat houdt in dat er enerzijds wordt gezorgd dat er een sociaal minimumniveau is voor bestaan voor alle mensen en dat anderzijds de planetaire grenzen op het gebied van grondstoffengebruik, CO2-uitstoot, etc. niet verder worden overschreden.
4. Stimuleer, nog meer dan nu al gebeurt, lokale ondernemers en het lokale product. Niets mooier, duurzamer en gezonder dan een lokale economie waarin mensen kopen wat hier door hun dorpsgenoten gemaakt en aangeboden wordt.
5. Geef voorrang aan het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit, zodat de Castricummers en onze bezoekers kunnen blijven genieten van onze prachtige omgeving en natuur.

Zo krijgen we een gezonde leefomgeving die recht doet aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Zo leggen we de rekening van deze crisis niet neer bij de volgende generatie en ontstaat er ruimte om weer écht vooruit te kijken.

Van een overheid mogen we minimaal verwachten dat zij zorgt voor een veilige en duurzame wereld. Op onze steun daarbij kan de gemeente rekenen!

De tijd om te handelen is nu. U heeft laten zien dat u het kunt.

Waarom is het belangrijk?

Door COVID-19 zijn de klimaatcrisis en ecologische crisis op de achtergrond geraakt. Maar verdwenen zijn ze allerminst. Het systeem van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde en haar bewoners voor economisch gewin is niet langer houdbaar. We bevinden ons op een doodlopende weg.

Castricum, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2021-11-04 13:54:10 +0100

Petitie is geslaagd met 389 handtekeningen

2020-06-02 21:56:40 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-06-02 15:05:30 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-06-02 12:40:35 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-06-02 11:35:48 +0200

10 handtekeningen verzameld