Skip to main content

Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geef jongeren de stem die ze verdienen, stemrecht vanaf 16!

In de komende jaren moeten in Nederland grote keuzes worden gemaakt van het klimaat tot de woningmarkt en van onderwijs tot democratie. Wat er mist? Inspraak van jongeren. Waar jongeren het hardst worden geraakt door de keuzes van nu hebben zij hierin geen stem. Dat kan en moet anders.

Het laten liggen van de stem van jongeren in deze beantwoording - met hun grote belang en toekomstgerichte blik - zou eeuwig zonde zijn. Daarom zeggen wij: geef jongeren stemrecht vanaf 16 jaar! De toekomst ligt in de handen van deze generaties, geef hen de stem die ze verdienen.

Waarom is het belangrijk?

Zowel de politiek als de samenleving roepen om nieuw leiderschap en een nieuwe bestuurscultuur. Zoals Albert Einstein zou hebben gezegd: we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Juist jongeren kunnen met frisse ideeën een essentiële rol vervullen in het vormgeven van deze cultuuromslag. Deze generatie 16- en 17-jarigen verdient het dan ook om van zich te kunnen laten horen en inspraak te hebben op de politiek. Tijdens de afgelopen verkiezingen bracht al 80% van de jongeren tussen en 18 en 24 jaar hun stem uit. Jongeren doen dus niet onder voor de betrokkenheid van oudere generaties. Laten we hen dan ook zien als verrijking in plaats van een bedreiging. Laten we hen een stem geven!

Terwijl jongeren het hardst geraakt worden door de keuzes van nu, is door de vergrijzing een machts onbalans ontstaan. Ouderen, welke de gevolgen van klimaatverandering of de huizenmarkt in mindere mate mee zullen maken, beslissen nu over de toekomst van de volgende generaties. Met het stemrecht vanaf 16 jaar herstellen we de machtsbalans en beslissen we samen over de toekomst van ons land. Een bijkomend voordeel is dat, wanneer jongeren stemrecht hebben, politieke partijen jongeren serieus gaan nemen en hun belangen gaan vertegenwoordigen. Wie echt werk wil maken van een nieuwe bestuurscultuur, tekent voor stemrecht vanaf 16 jaar!

Updates

2021-11-09 21:28:23 +0100

500 handtekeningen verzameld

2021-11-03 13:14:43 +0100

100 handtekeningen verzameld

2021-11-03 11:22:53 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-11-03 10:40:18 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-11-03 10:11:13 +0100

10 handtekeningen verzameld