Skip to main content

Aan: Aan regering en parlement

Geen geld voor nieuwe wapens!

Geen geld voor nieuwe wapens!

Terwijl de media vol staan met berichten over de corona-pandemie, proberen lobbyisten van de wapenindustrie zoveel mogelijk overheidsgeld naar de wapensector toe te harken.

Grote sommen geld voor wapens is juist nu, in de onzekere situatie, onverantwoord. Wij roepen regering en politieke partijen op geen voorrang te geven aan de wapenindustrie.

In Brussel is een Europees Defensiefonds opgericht, waarmee bedrijven en onderzoeksinstituten nieuwe wapentechnologie willen ontwikkelen. Daarvoor is ruim 9 miljard euro begroot voor de periode 2021-2027. Zo wil de Europese Commissie de wapenindustrie in Europa versterken en een betere exportpositie geven.

Ook in Nederland is de wapenindustrie hard aan het lobbyen. Op 20 april, midden in de lockdown, is een wet voor een Defensiematerieelbegrotingsfonds aangenomen. Daarin wordt voor een periode van 15 jaar geld gereserveerd voor wapenaankopen. Volgende regeringen kunnen dan niet meer beslissen dat dit geld eigenlijk anders besteed moet worden, bijvoorbeeld aan zorg of klimaatbeleid. Ook het parlement is met handen en voeten gebonden. Zo is de wapenindustrie gegarandeerd van afzet.

Waarom is het belangrijk?

Terwijl niemand het verloop van de komende crisis kan voorspellen en het overheidsbudget zorgvuldig moet worden verdeeld, proberen wapenbedrijven voor te kruipen om bezuinigingen op hun sector te voorkomen. Juist nu een andere visie op veiligheid terrein wint. Veiligheid is voldoende gezondheidszorg. Veiligheid is een goed klimaatbeleid.

Er is nog niet besloten hoeveel geld er in het Nederlandse Defensiematerieelbegrotingsfonds komt. Daarover wordt bij de eerstkomende Rijksbegroting (Prinsjesdag) besloten. Grote sommen geld voor wapens is juist nu, in de onzekere situatie, onverantwoord. Wij roepen regering en politieke partijen op om geen grote sommen geld vast te leggen in een Defensiematerieelfonds.

Updates

2020-07-15 20:42:01 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-07-14 18:48:42 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-07-14 16:26:40 +0200

10 handtekeningen verzameld