Skip to main content

Aan: De Nederlandse overheid

Geen Poen Zonder Plan

Steun van de overheid? Niet zonder klimaatbeleid!

De coronacrisis zet de economie onder druk. Zzp-ers en kleine bedrijven houden ook met overheidssteun hun hoofd maar net boven water. Ondertussen houden vervuilende bedrijven als KLM en Schiphol hun hand op voor overheidssteun.

Belastingbetalers hebben recht op verantwoordelijk, klimaatvriendelijk gedrag van bedrijven in ruil voor overheidssteun. We moeten niet met gemeenschapsgeld strooien zonder heldere toezeggingen over milieu- en klimaatdoelen.

Daarom roepen wij het kabinet op alleen staatssteun te verlenen aan grote bedrijven die:

- Werkgelegenheid en bestaanszekerheid beschermen en investeren in een groene economie.
- Per direct stoppen met investeringen in fossiele economie en investeringen die leiden tot biodiversiteitsverlies en ontbossing.
- Een klimaatplan opstellen om de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn significant te verminderen, met als ultiem doel netto nul.

Waarom is het belangrijk?

De overheid heeft de grote verantwoordelijkheid haar inwoners te beschermen. Dat betekent dat het bestrijden van de coronacrisis niet ten koste mag gaan van het bestrijden van de volgende crisis. Door covid-19 is de bedreiging van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit niet minder geworden. Toch heeft het kabinet klimaatmaatregelen uitgesteld en overweegt ze steun te geven aan grote, vervuilende bedrijven.

Deze crisis laat zien dat grootschalige systeemverandering mogelijk is. In twee weken is onze samenleving getransformeerd. Dit is niet het moment om klimaatmaatregelen uit te stellen. In tegendeel. Nu grote bedrijven op omvallen staan en publiek geld vragen, is dit het moment om, in ruil voor steun aan grootvervuilers, heldere toezeggingen op milieu- en klimaatdoelen te eisen en te investeren.

Het kan niet zo zijn dat bedrijven die zelf hun reserves hebben uitgekeerd aan aandeelhouders in zwaar weer onvoorwaardelijk geld van de belastingbetaling cadeau krijgen. Geen steun van de overheid zonder klimaatbeleid!

1. Deel via Facebook en Instagram, en roep je vrienden en familie op dit ook te doen!
2. Maak je eigen #geenpoenzonderplan huiskamer-protest:
a. Maak een foto op je balkon of voor je huis met een protest bord!
b. Knutsel met je kinderen een prachtig protestbord;
c. Verzin je eigen slogan en zet die op een oud-Hollands tegeltje;

Zet alles wat je deelt online met hashtag #geenpoenzonderplan en deel je bijdrage via @NLRebellion.

Filmpjes en materiaal om online te delen kan je hier vinden: https://www.dropbox.com/sh/511lc1mcl3tveyh/AACcheQNs8bygooy5Dfkp7eNa?dl=0

Updates

2020-07-06 23:38:37 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2020-04-01 12:33:49 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2020-03-29 19:24:46 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-03-29 16:06:20 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-03-29 13:36:27 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-03-29 12:58:56 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-03-29 12:28:17 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-03-29 12:18:05 +0200

10 handtekeningen verzameld