Skip to main content

Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maak reparaties goedkoper

We gooien veel spullen weg die nog goed te maken zijn. Dat is zonde, niet duurzaam en een gemiste kans voor de lokale werkgelegenheid. Daarom pleiten wij voor belastingmaatregelen die repareren goedkoper maken. Dat is pas Goed Gemaakt!

Zweden koos afgelopen jaar voor een krachtige aanpak: de btw op reparaties werd gehalveerd en reparatiekosten voor huishoudelijke apparaten kunnen Zweden voortaan terugvragen via de belasting. In Duitsland kun je dat ook. Nederland maakt veel reparaties juist duurder door verhoging van het lage btw-tarief. Een beweging de verkeerde kant op, vinden wij.

Wij willen dat Nederland kiest voor duurzaamheid en hergebruik, in plaats van verspilling. Daarom onze oproep aan het kabinet en de Tweede Kamerleden: Maak repareren goedkoper via het belastingstelsel.

Steun ons initiatief voor duurzaamheid en meer lokale werkgelegenheid!
Meer weten of samenwerken? www.goedgemaakt.org

Goed Gemaakt - een initiatief van Paul, Nick, Senne, Hans en Floor, vijf ‘bezorgde burgers’ zonder verder belang in deze zaak.

Gesteund door:
Fairphone
Stichting Repair Café International
Greenpeace
Positief Links
GreenWish
Jongeren Milieu Actief
Metabolic
Clean Tech Playground De Ceuvel
Stichting KlimaatGesprekken

Waarom is het belangrijk?

Veel spullen die nog goed te repareren zijn worden weggegooid. Dat is zonde en niet duurzaam. Wij pleiten voor belastingmaatregelen die repareren goedkoper maken. #goedgemaakt #reparatiesgoedkoper

Deze maatregel stimuleert consumenten om meer spullen te laten repareren in plaats van ze bij het minste of geringste te vervangen. Dit heeft vele positieve gevolgen.

Duurzaamheid

Allereerst stimuleert repareren een circulaire economie waarin we spullen hergebruiken in plaats van weggooien. Productie van nieuwe spullen en afvalverwerking zijn erg belastend voor het milieu en putten onze eindige grondstoffenvoorraad uit. Het roer moet op dit gebied echt om: wereldwijd produceren bijvoorbeeld maar vijf landen per inwoner meer elektronisch afval dan Nederland!

Lokale economie en werkgelegenheid

Daarnaast is repareren goed voor de lokale economie. Het zorgt voor meer laag- en middenopgeleid werk, dat op dit moment juist onder druk staat door robotisering, automatisering en globalisering. Tevens zijn reparateurs meestal kleine, lokaal gewortelde bedrijven die bijdragen aan een diverser straatbeeld en de sociale cohesie.

Landelijke economie en financiën

Een ander voordeel is dat het verdiende geld in Nederland blijft en niet via de balans van een multinational naar het buitenland verdwijnt. Zo verdient deze maatregel zichzelf voor een deel terug. De verdiende euro’s blijven in de Nederlandse economie circuleren waarbij de overheid bij elke transactie opnieuw belasting int. Ook geeft deze maatregel een extra prikkel om reparaties wit te doen.

Arbeidsomstandigheden

Op dit moment verwerken kansarme mensen in andere landen onder vaak erbarmelijke omstandigheden ons (elektronisch) afval. Meer reparaties betekent minder van dit soort afval en dus minder mensen die letterlijk hun leven wagen om dit te verwerken.

De consument is geen melkkoe

Ten slotte vinden we dat iedereen recht heeft op goede, degelijke producten. Grote bedrijven ontwerpen spullen nu vaak om snel kapot te gaan. De consument is de melkkoe die vervolgens weer naar de winkel rent voor een vervangend flutexemplaar.

Met betaalbare reparaties vermindert de noodzaak om zo goedkoop mogelijk iets nieuws te kopen en stijgt de vraag naar repareerbare kwaliteitsproducten. Dat is pas goed gemaakt!

Hoe het overhandigd gaat worden

We zullen deze petitie persoonlijk overhandigen. Hoe precies maken we later bekend. Volg ons via onze sociale media en/of website en blijf op de hoogte!

https://www.facebook.com/GGgoedgemaakt/
https://twitter.com/goed_gemaakt

#goedgemaakt
#reparatiesgoedkoper

Links

Updates

2018-02-13 23:15:47 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-02-08 15:32:24 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-01-31 22:32:16 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-01-31 12:37:14 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-01-30 23:16:57 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-01-30 16:44:18 +0100

10 handtekeningen verzameld