Skip to main content

Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Het redden van mensenlevens is geen misdaad!

Het redden van mensenlevens is geen misdaad!

Morgen stelt de VVD voor het redden van drenkelingen strafbaar te maken. [1]

Dat is totaal de omgekeerde wereld. Waar onze politici vluchtelingen voor oorlog en honger in een uitzichtloze situatie laten zitten in kampen in Noord-Afrika en Europa, nemen burgers zelf initiatief om ze te redden wanneer verdrinking dreigt. Ik roep de politiek op tot een humaan asielbeleid, in plaats van het straffen van hulp op leven en dood. Begin met verzet tegen deze oproep om hulp strafbaar te maken.

Waarom is het belangrijk?

Steeds minder Europese landen zijn bereid om op zee geredde migranten op te nemen. Sinds de nieuwe staatssecretaris Broekers-Knol is aangetreden, onttrekt Nederland zich helemaal aan de verantwoordelijkheid om vluchtelingen te redden en op te vangen. Terwijl zij slachtoffers zijn van het disfunctionerende gezamenlijke Europese vluchtelingenbeleid Met gevaar voor eigen leven is de bemanning van het schip Seawatch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart, een laatste life line voor deze mensen, die anders anoniem op de zeebodem eindigen.

De Duitse regering sprong in de bres voor het schip en haar kapitein, maar Nederland neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het eigen falende beleid. Wij, Nederlanders, willen laten zien dat dit niet namens ons gebeurt. Als mensenlevens in gevaar komen, zijn niet hun redders de criminelen. Nederland moet het voortouw nemen in het oplossen van de jarenlange impasse in het Middellandse Zee-gebied en met de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europees Parlement aan de slag met menswaardige oplossingen voor mensen op de vlucht voor honger en geweld.

Deze verandering begint met het niet verder criminaliseren van noodzakelijke hulp aan mensen in levensgevaar.

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/61938467/liberalen-willen-straffen-voor-oppikken-migranten-op-zee


Redenen om te tekenen

  • Te erg voor woorden!
  • Grenzen zijn enkel denkbeeldige constructies die getekend zijn door adellijken en politici om hun macht te bewaren en vergroten. Wij, gewone mensen, hebben geen baat bij grenzen. Niemand is illegaal. We zijn allemaal mensen, stuk voor stuk. Dat dat nog betoog behoeft in de 21ste eeuw is gewoonweg wraakroepend!
  • Alleen fascisten en racisten vinden het een goed idee om bepaalde groepen mensen te laten verdrinken. Het geeft te denken als een staatssecretaris met dit soort voorstellen komt . Laat Nederland een beschaafd land blijven. Mensen in nood redden is geen misdaad. Nederland moet staan voor een humaan asielbeleid.

Updates

2019-07-04 15:27:56 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2019-07-03 20:52:58 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-07-03 13:58:07 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-07-03 13:17:48 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-07-03 12:48:51 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-07-03 12:37:58 +0200

10 handtekeningen verzameld