Skip to main content

Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Het redden van mensenlevens is geen misdaad!

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om het redden van mensenlevens strafbaar te maken. Waar een dergelijk voorstel in juli vorig jaar nog tot een kabinetscrisis leidde, stemde het CDA en de VVD nu voor en bleef het vanuit de ChristenUnie en D66 angstvallig stil. [1] Terwijl deze motie strijdig is met basale mensenrechten en het zeerecht.

Forum voor Democratie diende deze motie in. Zij willen dat een clausule in het ‘EU migratiepact’ wordt geschrapt. Deze clausule stelt nu juist dat organisaties die drenkelingen redden niet zouden mogen worden gecriminaliseerd. FvD stelt in de motie dat zij het werk van deze ngo’s. die mensenlevens redden, wil stoppen. Dat is totaal de omgekeerde wereld. Waar onze politici vluchtelingen voor oorlog en honger in een uitzichtloze situatie laten zitten in kampen in Noord-Afrika en Europa, nemen burgers zelf initiatief om ze te redden wanneer verdrinking dreigt. Ik roep de politiek op tot een humaan asielbeleid, in plaats van het straffen van hulp op leven en dood. Begin met verzet tegen deze oproep om hulp strafbaar te maken.

Waarom is het belangrijk?

Het debat over vluchtelingen wordt in Nederland steeds extremer. We laten al maanden willens en wetens vluchtelingen in de drek op Lesbos zitten. De Moriadeal die er ligt is cynisch en nu wil een meerderheid van de kamer ook nog eens het redden van mensenlevens criminaliseren. Sinds de nieuwe staatssecretaris Broekers-Knol is aangetreden, onttrekt Nederland zich helemaal aan de verantwoordelijkheid om vluchtelingen te redden en op te vangen. Terwijl zij slachtoffers zijn van het disfunctionerende gezamenlijke Europese vluchtelingenbeleid.

De motie waar CDA en VVD nu voor hebben gestemd is ronduit gevaarlijk. Wij, Nederlanders, willen laten zien dat dit niet namens ons gebeurt. Als mensenlevens in gevaar komen, zijn niet hun redders de criminelen. Nederland moet het voortouw nemen in het oplossen van de jarenlange impasse in het Middellandse Zee-gebied en met de Europese Commissie en het Europees Parlement aan de slag met menswaardige oplossingen voor mensen op de vlucht voor honger en geweld. Deze verandering begint met het niet verder criminaliseren van noodzakelijke hulp aan mensen in levensgevaar.

[1] https://www.parool.nl/nieuws/vvd-zwakt-plan-tegen-redding-immigranten-af~b8a1eca9/

Updates

2019-07-04 15:27:56 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2019-07-03 20:52:58 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-07-03 13:58:07 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-07-03 13:17:48 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-07-03 12:48:51 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-07-03 12:37:58 +0200

10 handtekeningen verzameld