Skip to main content

Aan: Kabinet Rutte III

Kabinet, stap op n.a.v. de toeslagenaffaire!

Het kabinet is afgetreden!

De toeslagenaffaire heeft duizenden slachtoffers gemaakt. Vele gezinnen, voornamelijk met een migratieachtergrond, zijn nog steeds in onherstelbare problemen. Institutioneel racisme ligt aan de wortel van deze jaren doorslepende zaak. Het ergste is dat het kabinet dit niet erkent. Het kabinet is niet meer serieus te nemen. Naast de toegezegde financiële compensatie eisen wij dat het kabinet opstapt.

Kabinet, treed af wegens het falen inzake de toeslagenaffaire!

De slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire is ongekend onrecht aangedaan, valt te lezen in het verslag ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. [1] Gezinnen zijn in grote problemen gekomen. Voornamelijk vrouwen hebben hun volledige inkomen zien verdwijnen naar de kinderopvang en waren genoodzaakt te stoppen met werken of minder uren te werken, ten koste van hun financiële zelfstandigheid.

Veel ouders die slachtoffer zijn geworden van dit toeslagenschandaal hebben een migratieachtergrond en zijn door middel van etnisch profileren als ‘verdacht’ bestempeld. [2] Institutioneel racisme ligt dus aan de wortel van de toeslagenaffaire. Wat deze bijzonder kwalijke zaak nog kwalijker maakt, is dat dit extra onrecht niet is meegenomen in het onderzoek. [3] De termen ‘institutioneel racisme’ en ‘etnisch profileren’ komen niet in het onderzoeksrapport voor.

Wij, een groep verontwaardigde burgers, staan achter de oproep en eisen van een groep van meer dan 30 gedupeerde ouders. In een opiniestuk [4] en videoboodschap [5] stellen zij klip en klaar: “Wij zeggen het vertrouwen in deze regering op en vragen de heren en dames naar huis te gaan en niet meer terug te komen.”

Intussen hebben de slachtoffers van het toeslagenschandaal een schadevergoeding toegezegd gekregen. Dit gaat om een standaardbedrag voor elk gezin, ongeacht de situatie. Deze afkoopsom kan niet al het leed dat veroorzaakt is door deze zaak, die al sinds 2014 speelt, verzachten.

Niet alleen het kabinet heeft gefaald, ook de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie (OM). Het OM besloot recentelijk geen strafrechtelijk onderzoek te gaan doen naar de belastingdienst. Met een Artikel-12-procedure zou het OM alsnog gedwongen kunnen worden dit onderzoek uit te voeren. [6] Het apparaat als geheel functioneert niet goed. Een nieuw en actief kabinet moet dit oplossen.

Waarom is het belangrijk?

Institutioneel racisme is een wijdverbreid probleem. Het toeslagenschandaal is maar één van de excessen die de media haalt.

Het is belangrijk dat alle getroffen gezinnen zo snel mogelijk worden gecompenseerd en de hulpverlening krijgen die zij zo hard nodig hebben. Dat is een ereschuld die nog moet worden ingelost door de politiek. [7]

Het opstappen van het kabinet geeft een extra signaal, aan de slachtoffers en de rest van Nederland, dat artikel 1 van de Grondwet - het recht om niet gediscrimineerd te worden - ondanks deze grove schending, er toch nog toe doet. Verder zou het betekenen dat de overheid erkent grove fouten te hebben gemaakt en zich schuldig te hebben gemaakt aan institutioneel racisme, met ernstige schade aan de rechtsstaat tot gevolg.

Het mag niet zo zijn dat de coronacrisis als excuus of als afleiding gebruikt wordt door het kabinet om haar politieke verantwoordelijkheid te ontlopen. Ook met een demissionair kabinet zullen de geplande vaccinaties doorgaan. Zowel het toeslagenschandaal als de coronacrisis zijn symptomen van systeemfalen, die gemarginaliseerde mensen het meest raken. Burgers worden door het kabinet met wantrouwen bejegend en uitvoerig gecontroleerd om maar “fraude” op te sporen, terwijl grote bedrijven belasting ontwijken om vervolgens hun hand op te houden.

Kabinet Rutte III mag een voorbeeld nemen aan kabinet Kok II, die wel haar verantwoordelijkheid nam (naar aanleiding van het Srebrenica-rapport). Kabinet, neem uw verantwoordelijkheid, ga naar de koning en stap op!

[1] Verslag - Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag – Ongekend Onrecht: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

[2] ‘Snel erkent zoeken naar dubbele nationaliteit bij fraude-opsporing toeslagen’ (Trouw, 25 november 2020): https://www.trouw.nl/politiek/snel-erkent-zoeken-naar-dubbele-nationaliteit-bij-fraude-opsporing-toeslagen~b2e109eb/

[3] “Andere elementen van de harde fraudeaanpak, zoals het gebruik van ‘zwarte lijsten’ en van risicoprofielen waarvan nationaliteit deel uitmaakte zijn niet in de onderzoeksopdracht opgenomen.” Verslag - Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag – Ongekend Onrecht. Pagina 11: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

[4] ‘Gedupeerde ouders: Dit kabinet zal onze schade niet herstellen. Vertrek en kom niet terug’ (Trouw, 12 januari 2021) https://www.trouw.nl/cs-b750e336

[5] ‘Gedupeerde ouders toeslagenaffaire: kabinet moet aftreden’ (RTL Nieuws, 12 januari 2021) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5208127/gedupeerde-ouders-toeslagenaffaire-kabinet-moet-aftreden

[6] ‘Ouders naar rechter om vervolging in toeslagenaffaire kinderopvang’ (Volkskrant, 8 januari 2021): https://www.volkskrant.nl/cs-be36b221

[7] Spreek je uit voor een Frisse Start voor de getroffen gezinnen: https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/frissestart

Updates

2021-01-19 14:31:03 +0100

Petitie is geslaagd met 1,004 handtekeningen

2021-01-18 14:57:32 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2021-01-14 12:50:53 +0100

500 handtekeningen verzameld

2021-01-13 15:38:37 +0100

100 handtekeningen verzameld

2021-01-13 13:21:01 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-01-13 12:55:49 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-01-13 12:46:09 +0100

10 handtekeningen verzameld