Skip to main content

Aan: Burgemeester L. Bolsius

Kinderpardongemeente Amersfoort

Beste ondertekenaars,

Hartelijk dank allemaal voor het tekenen van de petitie Kinderpardongemeente Amersfoort. Het heeft vast geholpen, want de gemeenteraad van Amersfoort heeft deze week een motie aangenomen waarin aan Burgemeester en Wethouders wordt gevraagd in Den Haag te gaan pleiten voor de versoepeling van het kinderpardon. Het bijzondere eraan is dat de motie is gesteund door alle partijen in de raad!

We mogen er wel van uitgaan dat B en W deze unaniem aangenomen motie zal uitvoeren, maar voor de zekerheid kun je misschien toch nog bekenden vinden die de druk op het college willen helpen vergroten. Zij kunnen tekenen op https://actie.degoedezaak.org/petitions/kinderpardongemeente-amersfoort

Wist je trouwens dat er ook een landelijke petitie is? Die is al getekend door meer dan 76.000 mensen, en te vinden op https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis

Nogmaals dank, en het gaat vast helpen.

Een hartelijke groet,
Gerrit Stegehuis

Wij roepen onze gemeente op: laat je hart spreken en word kinderpardongemeente!

Waarom is het belangrijk?

Ruim 400 kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet.

De afgelopen maanden hebben al ruim 75.000 mensen via www.zezijnalthuis.nl hun steun gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Nu roepen wij u op zich ook achter hen te scharen. Steun de kinderen en uw collega burgemeesters en gemeenteraden. We willen niet dat kinderen die hier thuis zijn, worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in Nederland.

De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. Maak onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Uw stem is belangrijk om het verschil te kunnen maken voor deze kinderen, want #zezijnalthuis.
Amersfoort, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2018-04-13 15:16:43 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-04-11 16:38:05 +0200

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1753181/gemeenteraad-amersfoort-wil-een-ruimhartiger-kinderpardon.html

2018-04-11 16:37:37 +0200

Petitie is geslaagd met 94 handtekeningen

2018-03-21 12:08:47 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-03-19 11:36:48 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-03-18 15:42:25 +0100

10 handtekeningen verzameld