Skip to main content

Aan: Aan de Minister van Onderwijs en Media, Arie Slob

Laat Ongehoord Nederland ongehoord (en ongezien) blijven!

De Raad voor Cultuur heeft U geadviseerd om Ongehoord Nederland! de status van aspirant-omroep te verlenen. Wij verzoeken u dringend om dit advies naast u neer te leggen.

Waarom is het belangrijk?

ON! heeft bij herhaling de geloofwaardigheid van NOS-journalisten in twijfel getrokken en de NOS beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. Zij brengt daarmee de onafhankelijke journalistiek in gevaar.
ON! draagt met bijvoorbeeld het Zwartepietenjournaal bij aan de algehele sfeer van ongenoegen en ongefundeerde boosheid bij een deel van de Nederlandse bevolking. De zogenaamd patriottische en op blank superioriteitsgevoel gebaseerde berichtgeving van ON! mag geen algemeen erkend (en door de belastingbetaler gesubsidieerd) podium krijgen. Daarmee zouden hun opvattingen een vorm van toelaatbare rassenwaan krijgen.
De Raad voor Cultuur draagt met dit advies bij aan de verdere versplintering van het medialandschap.

Updates

2021-07-08 22:09:12 +0200

Helaas, de respons op mijn oproep is zo gering gebleven, dat ik daar de minister niet mee had kunnen overtuigen. Hij heeft dan ook het advies van de Raad voor Cultuur overgenomen. Het zij zo. Maar laat niemand ooit beweren dat wij ondertekenaars niet gewaarschuwd hebben!

2021-06-09 10:38:30 +0200

Het getwitter van Wilders over de journalistiek laat eens te meer zien hoe belangrijk het is om de onafhankelikheid van de pers en de NOS tegen extreem-rechts te beschermen!

2021-05-24 04:49:20 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-05-04 13:04:28 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-05-03 18:21:51 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-05-03 15:52:36 +0200

10 handtekeningen verzameld