Skip to main content

Aan: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg

Mikael en Gohar blijven hier!

Mikael is een Amsterdammer die 11 jaar geleden in Nederland geboren is! Hij zit in groep acht en is voor volgend jaar toegelaten tot een gymnasium. Mikael is en voelt zich 100% Nederlander en is een spontane lieve en intelligente jongen vol ambitie en levenslust.

Maar helaas woont hij nog steeds met zijn Armeense moeder Gohar in een asielzoekerscentrum (hun 5de adres tot nu toe) en hebben zij nog steeds geen verblijfsvergunning. Meer dan vijf jaar geleden deed hij met zijn moeder een aanvraag op grond van de Afsluitingsregeling (ook wel bekend als het Kinderpardon). 

In 2021 oordeelde de rechter dat de IND de aanvraag van Mikael en zijn moeder niet had mogen afwijzen, omdat er ten onrechte niet op dezelfde manier was beoordeeld als in vergelijkbare zaken van een paar jaar geleden. Maar de IND blijft zich tot op heden verzetten tegen een verblijfsvergunning voor Mikael, net als tegen een verblijfsvergunning voor een klein aantal lotgenoten.

In plaats daarvan is de IND tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan bij de Raad van State waar de zaak nu al meer dan tweeënhalf jaar (!) ligt. Deze ene procedure en zijn onzekerheid hierover duren nu al meer dan vijf jaar. Voor Mikael voelt dit als een eeuwigheid. 

Het mag niet gebeuren dat Mikael straks met zijn moeder naar Armenië wordt uitgezet, een land waar hij nota bene nog nooit is geweest.

Wij willen dat:
  • De overheid werk maakt van een humaan asielbeleid, waarbij gekeken wordt naar mensen en niet alleen naar de regels;
  • Mikael en alle andere kinderen in een soortgelijke situatie een verblijfsvergunning krijgen;
  • Mikael en zijn moeder Gohar na 11 jaar strijd en onzekerheid eindelijk rust krijgen.

Waarom is het belangrijk?

Afgelopen jaren is Mikael zich steeds meer Nederlander en Amsterdammer gaan voelen, net als zijn vrienden en klasgenoten. Hij kan zich (net als zijn lotgenoten) geen ander leven voorstellen en wil er niet aan denken dat hij ineens kan worden weggestuurd naar een land dat hij helemaal niet kent. Want hij hoort in Nederland en wil gewoon na de zomer in de brugklas beginnen. Zonder die voortdurende onzekerheid en stress.

Het is belachelijk dat er nog steeds kinderen die in Nederland zijn geboren en opgegroeid moeten leven met de onzekerheid of ze wel mogen blijven. Daarom komen we nu in actie en hopen we dat Mikael  en Gohar en alle gezinnen die nu al jaren in onzekerheid zitten nu duidelijkheid krijgen en aan hun toekomst in Nederland mogen bouwen.

Mikael en zijn moeder moeten in Nederland blijven. Teken deze petitie en deel die met zoveel mogelijk mensen!

Updates

2024-06-14 00:04:11 +0200

20,000 handtekeningen verzameld

2024-06-11 01:00:31 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2024-06-08 23:09:29 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2024-06-08 11:37:53 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2024-06-08 10:06:27 +0200

500 handtekeningen verzameld

2024-06-07 20:02:43 +0200

100 handtekeningen verzameld

2024-06-07 19:26:16 +0200

50 handtekeningen verzameld

2024-06-07 19:04:05 +0200

25 handtekeningen verzameld

2024-06-07 17:53:55 +0200

10 handtekeningen verzameld