Skip to main content

Aan: Nederlandse regering

Nederlandse kinderen weg uit Syrie

Nederlandse kinderen weg uit Syrie

OPROEP VOOR HULP VOOR DE KINDEREN IN HET KALIFAAT.

Het besluit van onze regering om niet mee te werken aan de terugkeer van Nederlandse kinderen die onder zeer slechte omstandigheden verblijven in Irak en Syrië vind ik verbijsterend. Deze kinderen hebben er niet voor gekozen uit Nederland te vertrekken naar IS gebied maar zijn nu de dupe van foute beslissingen van hun ouders.

Als kinderen hier in Nederland gevaar lopen komt de kinderbescherming in actie. Waarom laat onze regering dan deze Nederlandse kinderen die een veel groter gevaar lopen zo in de steek? Bovendien vrees ik dat de rigide opstelling van onze regering, die vreest dat “wij” risico's lopen door deze kinderen te helpen bij hun terugkeer, op de langere termijn wel eens meer risico's kan opleveren door de haat die erdoor gezaaid wordt.

Er zijn hier genoeg orthopedagogen en psychologen die deze kinderen kunnen begeleiden zodat eventuele indoctrinatie behandeld wordt!
WIJ MOGEN DEZE KINDEREN NIET IN DE STEEK LATEN!

Waarom is het belangrijk?

Kinderen zijn kwetsbaar en mogen niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten van hun ouders!


Redenen om te tekenen

  • Dat moet toch duidelijk zijn!
  • Deze kinderen zijn niet schuldig aan de keus van hun ouders. Laten we ze insluiten, naar Nederland halen en niet uitsluiten. Ze hebben recht op bescherming en zorg
  • Kinderen hebben geen schuld aan wat hun ouders hebben gedaan.

Updates

2018-07-20 08:02:09 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-07-14 19:34:00 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-07-13 21:32:49 +0200

10 handtekeningen verzameld