Skip to main content

Aan: Gemeente Amsterdam

Red de Amsterdamse nacht!

Maak ruimte voor de rafelranden van het nachtleven - teken de petitie en red de Amsterdamse nacht!

De nachtcultuur in Amsterdam staat onder druk. Creatieve nachtclubs worden al jaren steeds verder het centrum uitgedrukt, maar nu de stadsgrenzen in zicht komen, dreigen zij voorgoed te verdwijnen. Nieuwe initiatieven lopen steeds vaker tegen torenhoge huurprijzen en bureaucratische muren op. Zo is er voor het rauwe randje van de Amsterdamse nacht - waar ruimte is voor creativiteit, experiment en nieuw talent - steeds minder plek.

Wij, nachtburgers, eisen meer ruimte voor de rafelranden van de Amsterdamse nacht, zodat er altijd plek is voor initiatieven die niet mee willen doen in de concurrentiestrijd om het grote geld, maar liever kiezen voor toegankelijke toegangsprijzen en investeren in nieuw talent. Want juist de rafelranden geven kleur en karakter aan de nacht, die doorsijpelt tot aan de dag.

Meer fysieke ruimte - zorg voor blijvend meer plek voor creatieve nachtclubs, zowel tijdelijk als permanent en zowel in bestaande panden en wijken als nieuwbouw. Pak de hoge huren aan voor kleine initiatieven en geef meer leegstaande panden een nachtfunctie.

Meer juridische ruimte - maak het makkelijker voor creatieve initiatieven om de juiste vergunningen te krijgen. Verminder de bureaucratische rompslomp, zeker voor tijdelijke initiatieven. Geef nachtclubs de status van cultuurinstellingen, zodat deze beschermd worden.

Meer financiële ruimte - creëer betere financiële ondersteuning voor kleinere spelers, non-commerciele en tijdelijke initiatieven.

Meer sociale ruimte - garandeer een divers clubaanbod en een inclusieve nachtcultuur, zodat alle Amsterdammers zich vertegenwoordigd en veilig voelen in het Amsterdamse nachtleven. Neem dit als voorwaarde voor bovenstaande eisen.

Waarom is het belangrijk?

Nachtcultuur is van vitaal belang voor het welzijn van de stad en haar inwoners. ‘s Nachts ontstaan dingen die overdag geen plek vinden, maar die van onmisbare economische, sociale en culturele waarde zijn voor een wereldstad als Amsterdam. Voor nachtburgers is de dansvloer een plek verbinding, gelijkwaardigheid en vrijheid. Waar bijzondere ontmoetingen plaatsvinden, waar je los kan komen van de dagelijkse sleur en de soms kwellende levensvragen, waar je even vrij bent van verstikkende sociale normen om jezelf te leren kennen en te zijn.

Hoewel het Amsterdamse stadsbestuur het maatschappelijke belang van de nachtcultuur erkent en heeft beloofd om haar rafelranden te beschermen, blijft de praktijk nog ver achter. Door ons als nachtburgers massaal te laten horen voor de nachtcultuur, voeren we de druk op het Amsterdamse stadsbestuur op om haar beloftes snel waar te maken, voordat het te laat is!

Met jouw hulp redden we de Amsterdamse nacht - teken en deel de petitie

ONDERSTEUND DOOR:
A'DAM Toren (Shelter, The Loft)
Bitterzoet
Borisov
Breakfast Club
De Ceuvel
Checkpoint Charlie
Chez Miné
Chicago Social Club
Chin Chin Club
Club Air
Club Atelier
Doka
Garage Noord
Het Huis van Iemand Anders
ID&T Group
Intercell
Levenslang Amsterdam
Lovelee
Markt Centraal
De Marktkantine
Mysteryland
NEXT
OCCII
OT301
Parallel
PIPPIS
Pllek
Radio Radio
De Schietclub
De School
Sexyland
Sissi’s
Skatecafé
The Other Side
Taverno Willi Becher
Toekomstmuziek
Waterkant
Yellow House
8sixA

Wil je deze petitie als organisatie ondersteunen? Mail naar: [email protected]

Amsterdam, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2022-10-26 18:18:32 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2022-10-21 22:50:59 +0200

500 handtekeningen verzameld

2022-10-19 13:19:59 +0200

100 handtekeningen verzameld

2022-10-19 12:22:47 +0200

50 handtekeningen verzameld

2022-10-19 00:26:41 +0200

25 handtekeningen verzameld

2022-10-18 17:30:25 +0200

10 handtekeningen verzameld