Skip to main content

Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Schrap onmiddellijk de bezuiniging op Hoger Onderwijs!

In de Troonrede sprak het kabinet mooie woorden over investeren in onderwijs. Maar in de begroting staat een duistere bezuiniging. Het hoger onderwijs moet €226 miljoen extra bezuinigen.

Er is een groeiende beweging die oproept tot een eind aan het uitkleden van het hoger onderwijs, veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen. Het is juist tijd om weer écht in hoger onderwijs te gaan investeren!

Het kabinet verwijst naar een nog op te richten fonds waar deze investeringen uit moeten komen. Dat fonds is er nog niet, dus moet op zijn minst tijdens deze Algemene Politieke Beschouwingen en de behandeling van de Onderwijsbegroting deze extra bezuiniging geschrapt worden.

Ik roep u als volksvertegenwoordiger op deze schrijnende bezuiniging direct terug te draaien en te gaan investeren in het onderwijs over de hele linie.

Waarom is het belangrijk?

Een groeiende groep Nederlanders verzet zich tegen de systematische onderfinanciering van het hoger onderwijs, die dusdanig groot is dat het onderwijs op een breekpunt staat. Het aantal studenten aan universiteiten en hogescholen wordt steeds groter, terwijl de rijksbijdrage van het ministerie aan de onderwijsinstellingen niet evenredig toeneemt.

Dit heeft voor het hoger onderwijs, haar studenten én medewerkers, grote gevolgen. Zo barsten collegezalen uit hun voegen, worden studies geschrapt, krijgen studenten niet de aandacht die zij nodig hebben en moeten docenten structureel in hun vrije tijd overwerken. Het water staat hen tot aan de lippen: de bezuinigingen maken het onderwijs onhoudbaar en vormen een aanslag op de kwaliteit en toegankelijkheid: als er niet snel geïnvesteerd wordt, is het onderwijs niet toekomstbestendig.

Updates

2019-09-21 11:32:20 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-09-19 09:34:11 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-09-18 20:43:24 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-09-18 17:55:06 +0200

10 handtekeningen verzameld