Skip to main content

Aan: Tweede Kamer en kabinet, gemeenteraad en college van B&W Den Haag, uitgeverijen lesmethoden geschiedenis, docenten geschiedenis en maatschappijleer, lerarenopleidingen geschiedenis, canoncommissie Kennedy

Srebrenica is Nederlandse geschiedenis

Op 11 juli 2021 is het 26 jaar geleden dat de genocide in Srebrenica zich voltrok. Het is de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Nationalistische (Bosnisch-)Servische (para)militairen vermoordden in slechts enkele dagen 8.372 Bosnische moslimmannen en minderjarige jongens die in de door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘veilige enclave’ hun toevlucht hadden gezocht. Dit gebeurde terwijl het Nederlandse VN-Bataljon Dutchbat deze enclave hoorde te beschermen.

De Srebrenica genocide is een donkere bladzijde in de Nederlandse geschiedenis, die Bosnië-Herzegovina en Nederland en hun burgers aan elkaar verbindt. Daarmee verdient het een fundamentele plek in de Nederlandse geschiedvertelling en een permanente herdenking in de Nederlandse samenleving.

Om systematische ontkenning van de genocide in Srebrenica te voorkomen, alsook een betekenisvolle verwerking van de genocide te realiseren, is structurele erkenning en herdenking nodig. Naast de Nederlandse betrokkenheid bij deze tragedie heeft Nederland een gemeenschap van tienduizenden Bosnische Nederlanders, waarvan velen door de oorlog naar Nederland zijn gevlucht. Zodoende heeft Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid een structurele herdenking te faciliteren. De campagne Srebrenica is Nederlandse geschiedenis wil betrokken politieke en maatschappelijke actoren in beweging brengen om het bewustzijn en nadenken over deze geschiedenis in verschillende publieke domeinen van de Nederlandse samenleving structureel te verankeren. De campagne beoogt hiermee drie concrete doelen te verwezenlijken:

1. De Srebrenica genocide krijgt meer aandacht in het Nederlandse geschiedenis- en maatschappijleeronderwijs en wordt daarbij op inclusieve wijze onderwezen. De onlangs geactualiseerde Nederlandse canon wordt als moment aangegrepen om het venster over Srebrenica een gedegen en geactualiseerde digitale basis te geven. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met nabestaanden en organisaties die zich al jaren inzetten voor erkenning.
2. De totstandkoming van een permanent nationaal monument in Den Haag waar alle burgers kunnen herdenken.
3. De Srebrenica herdenking krijgt structurele financiering vanuit de overheid.

Waarom is het belangrijk?

Het is onze overtuiging dat inclusieve, structurele herdenkingen van een gewelddadig verleden en hun slachtoffers bijdragen aan een wereld in vrede waarin menselijke waardigheid essentieel is. Collectief herdenken van een traumatische geschiedenis dient daarbij als een belangrijke les die kan voorkomen dat een dergelijke geschiedenis zich herhaalt.

Links

Updates

2020-07-11 01:24:26 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2020-07-06 13:00:49 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2020-07-03 17:40:08 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-07-03 14:40:10 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-07-03 12:55:22 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-07-03 12:32:18 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-07-03 12:15:46 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-07-03 12:10:33 +0200

10 handtekeningen verzameld