Skip to main content

Aan: Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven

Stop de afbraak van het hoger onderwijs!

Er moet een eind komen aan het uitkleden van het hoger onderwijs, veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen. Het is tijd om weer écht in hoger onderwijs te gaan investeren!

WOinActie roept de regering en minister Ingrid van Engelshoven op om te stoppen met de bezuinigingen op onderwijs: het is tijd voor echte investeringen met kwaliteit als uitgangspunt. Vindt u, net als wij, dat het hoger onderwijs niet kopje onder mag gaan? Teken dan de petitie, samen staan we sterk!

Waarom is het belangrijk?

Het hoger onderwijs is van cruciaal belang voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en wetenschappers, als voor de gehele maatschappij. Sterk theoretisch opgeleide burgers zijn essentieel om grote vraagstukken waar de maatschappij mee te maken heeft op te kunnen lossen. Het kaalplukken van het onderwijs heeft hierom grote gevolgen voor de gehele maatschappij.

WOinActie verzet zich tegen de systematische onderfinanciering van het hoger onderwijs, die dusdanig groot is dat het onderwijs op een breekpunt staat. Het aantal studenten aan universiteiten en hogescholen wordt steeds groter, terwijl de rijksbijdrage van het ministerie aan de onderwijsinstellingen niet evenredig toeneemt. Het is zelfs zo dat de financiering per student met een kwart is gedaald sinds 2000 [1]. Naast de afnemende financiering wordt er hard bezuinigd op het hoger onderwijs: met in 2019 alleen al de doelmatigheidskorting (€24,9 miljoen) en lumpsumkorting (€19,5 miljoen). Verdere bezuinigingen in de jaren daarna staan al op de planning.

Dit heeft voor het hoger onderwijs, haar studenten én medewerkers, grote gevolgen. Zo barsten collegezalen uit hun voegen, worden studies geschrapt, krijgen studenten niet de aandacht die zij nodig hebben en moeten docenten structureel in hun vrije tijd overwerken. Het water staat ons tot aan de lippen: de bezuinigingen maken het onderwijs onhoudbaar en vormen een aanslag op de kwaliteit en toegankelijkheid: als er niet snel geïnvesteerd wordt, is het onderwijs niet toekomstbestendig.

WOinActie roept hierom de regering op nu te stoppen met de bezuinigingen op onderwijs: het is tijd voor echte investeringen met kwaliteit als uitgangspunt. We hebben uw stem en steun hard nodig om te laten zien dat niet alleen wij vinden dat het hoger onderwijs waardevol is, maar dat u dat met ons eens bent. Alleen samen kunnen we het brede belang en de waarde van hoger onderwijs laten zien. Vindt u, net als wij, dat het hoger onderwijs niet kopje onder mag gaan? Teken dan alstublieft de petitie, samen staan we sterk!

[1] https://vsnu.nl/dalende-rijksbijdrage.html

Hoe het overhandigd gaat worden

Meer informatie over vervolgacties en het aanleveren van deze petitie zal volgen en we houden u graag op de hoogte.

Daarnaast demonstreren wij op 14 december in Den Haag om ook op straat dit geluid te laten horen. Hier kunnen wij alle stemmen bij gebruiken! Als u hier aan wilt sluiten, vindt u meer informatie via https://woinactie.blogspot.com/2018/11/kom-naar-den-haag-op-vrijdag-14_22.html, evenals actiemateriaal, de aanmeldlink voor onze nieuwsbrief en contactgegevens.

Links

Updates

2018-12-15 11:17:52 +0100

5,000 handtekeningen verzameld

2018-12-06 01:21:58 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-11-30 13:12:03 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-11-27 09:17:48 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-11-26 15:33:11 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-11-26 11:16:23 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-11-26 10:01:13 +0100

10 handtekeningen verzameld