Skip to main content

Aan: Minister van sociale zaken en werkgelegenheid en minister voor infrastructuur en Waterstaat

Stop uitbuiting Oost-Europese chauffeurs!

Stop uitbuiting Oost-Europese chauffeurs!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat moeten onderbetaling en arbeidsuitbuiting van Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs tegengaan. De chauffeurs moeten hetzelfde loon verdienen als hun collega’s in het land waar ze werken en er moeten voldoende, beveiligde verzorgingsplaatsen komen waar restauratie en sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Eventuele kosten die hierbij komen kijken moeten door de werkgever worden betaald.

Via schijnconstructies lukt het werkgevers tot nu toe hier steeds aan te ontkomen en voor geen geld Oost-Europese chauffeurs in te huren. Het Europees Parlement heeft in april 2019 gehoor gegeven aan het felbevochten pakket met maatregelen dat een eerlijkere concurrentie in het wegvervoer moet garanderen voor vrachtwagenchauffeurs. Er is een overeenstemming gekomen om de arbeidsomstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs te verbeteren, maar de Europees Parlement en de EU-lidstaten faalden tot dusver meerdere pogingen om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Roep het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat op om zich in te zetten voor het welzijn van deze chauffeurs!

Waarom is het belangrijk?

Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs rijden door heel Europa en werken tegen een erg laag loon. Ze moeten hun verplichtte rustdagen, weekenden en nachten doorbrengen in de cabine van hun vrachtwagen, ze krijgen gewerkte overuren niet uitbetaald en zijn er allerlei schijnconstructies. Door hoge kosten van overnachtingsplaatsen die vaak niet worden vergoed door de werkgever en een gebrek aan veilige verzorgingsplaatsen, overnachten veel chauffeurs op gewone parkeerplaatsen waar geen voorzieningen zijn. Naast dat de chauffeurs dus worden uitgebuit, is ook hun eigen veiligheid in het geding.


Redenen om te tekenen

  • Eerlijk loon voor een zwaar beroep gelijke concurrentie tussen transportbedrijven, uitbuiting is tevens slecht voor de verkeersveiligheid en dus ook extra belastend voor de familie thuis

Updates

2019-12-18 14:09:52 +0100

10 handtekeningen verzameld