Skip to main content

Aan: dhr. F.C. Dales, Gemeente Velsen

Gescheiden ouders hebben recht op een huis!

Ruim 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. En toch vergeten we de grote groep scheidende ouders op zoek naar een huis in deze tijd van woningnood nog veel te vaak. De wooncrisis raakt iedereen. Als partners uit elkaar gaan is dat al ingewikkeld en moeilijk genoeg, maar als daar ook nog de zorgen over het vinden van een geschikte woonruimte bijkomen wordt het mensen vaak te veel. Dat leidt tot onwenselijke situaties. Mensen moeten nog lang met hun ex in een huis wonen, de spanningen lopen op en soms escaleert het zelfs tot huiselijk geweld.

Een woning vinden is voor iedereen moeilijk, maar voor mensen in scheiding ligt daar vaak nog extra tijdsdruk op. De situatie is al vervelend genoeg, maar huurwoningen in de vrije sector zijn te duur, in de anti-kraak mogen geen kinderen wonen, een koopwoning is niet te krijgen en voor de sociale huur geldt scheiden niet als geldige reden voor urgentie, dus maak je ook daar geen schijn van kans.

Dit moet anders. Geforceerd samen moeten blijven wonen na een scheiding is voor niemand leuk en vaak zijn ook nog eens kinderen hier de dupe van. Er moet een passende oplossing komen voor deze groep, waarbij scheiden op z’n minst weer een reden voor urgentie bij een sociale huurwoning moet worden. Hier moet verandering in komen, daarom moeten gescheiden ouders met kinderen weer in aanmerking kunnen komen voor een urgentieverklaring. Ook moeten er op zeer korte termijn betaalbare sociale huurwoningen gebouwd worden voor deze enorme vergeten groep.

Waarom is het belangrijk?

Door de wooncrisis worden gescheiden ouders gedwongen om voor lange tijd bij elkaar in één huis te blijven wonen. Dat resulteert in spanningen en verhoogt de kans op vechtscheidingen, huiselijk geweld, getraumatiseerde kinderen en ander leed. Deze groep verdient specifieke aandacht en een passende oplossing.

Updates

2020-12-04 13:36:42 +0100

100 handtekeningen verzameld

2020-11-10 19:53:29 +0100

50 handtekeningen verzameld

2020-11-09 19:40:35 +0100

25 handtekeningen verzameld

2020-11-09 17:14:51 +0100

10 handtekeningen verzameld