Skip to main content

Aan: Staatssecretaris van Ark en leden van de Tweede Kamer

Verander de participatiewet!

Beste Kabinetsleden,

Omdat er nog steeds veel mensen langs de kant staan is het zinvol om de participatiewet aan te passen en te zorgen dat iedere gemeente dezelfde regels hanteert.

Mensen met een ziekte of beperking die geen volledige baan kunnen bemachtigen moeten niet onder het bijstandsregime vallen, dit kan opgelost worden door een inclusietoeslag vanuit de belastingdienst, dan hoeft men niet aan de plichten te voldoen van de bijstand. Als zij wel onder het bijstandsregime gaan vallen blijven ze altijd financieel afhankelijk van anderen omdat ze aan allerlei verplichtingen moeten voldoen van de bijstand zoals de kostendelersnorm en het beperkt mogen hebben van spaargeld.

Wajongers moeten niet gekort worden op hun uitkering als ze geen werk kunnen vinden, het kabinet hoopt dat mensen door deze korting sneller en beter op zoek gaan naar een baan. Dit lukt heel veel Wajongers niet.

Ook krijgen mensen soms geen Wajong omdat het UWV denkt dat ze in de toekomst arbeidsvermogen hebben terwijl door verschillende artsen en deskundigen is gezegd dat ze geen arbeidsvermogen hebben. Zij worden gestraft om hun handicap. Dat is erg oneerlijk. Zorg ervoor dat jongeren een Wajonguitkering krijgen als zij het nodig hebben.

In iedere gemeente moet men met dezelfde regels te maken krijgen. Nu ben je bijvoorbeeld bij loonwaardemetingen, in de ene gemeente 60% arbeidsgeschikt en in de andere 50%.

Daarom roepen wij u op: pas de regels aan en zorg ervoor dat iedereen dezelfde kansen kan krijgen in elke gemeente. Zorg daarbij in de participatiewet dat in iedere gemeente mensen worden gestimuleerd om te werken door ze te belonen, in plaats van te korten. Pas de participatiewet aan!

Waarom is het belangrijk?

De participatiewet bestaat sinds 1 januari 2015. Het doel van de wet is zo veel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar, bij voorkeur betaald, werk toe te leiden, maar dit gaat niet op een eerlijke manier. De participatiewet geeft een werkgever het recht op een financiële aanvulling op het inkomen van een werknemer tot het toepasselijke ‘sociaal minimum’. Dit heeft als doel te bezuinigen op de arbeidsmarkt door het creëren van goedkope arbeidskrachten.
De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, worden verstrekt door de gemeente. Het staat iedere gemeente vrij haar eigen criteria hierover op te stellen.

Waarom is de participatiewet oneerlijk?
• De participatiewet bezuinigt op arbeidskrachten door goedkope arbeidskrachten te creëren voor werkgevers, waardoor arbeidsplekken van mensen die een normaal salaris verdienden verdwijnen.
• Mensen met een beperking mogen volgens de wet voor een salaris onder het minimumloon verdienen en moeten werken voor hun uitkering. De gemeente vult het verschil aan. Daardoor vallen ze onder het bijstandsregime.
• Gemeentes hanteren verschillende criteria voor het toekennen van de aanvullende uitkeringen, want ongelijkheid per gemeente in de hand werkt.


Redenen om te tekenen

  • Ik ben dan een die in een rolstoel zit ik zit wel goed zo bij het UWV en wajong ik ben 100% afgekeurd en vind dit wel makkelijk
  • Het is niet oké om iemand te straffen voor iets waar ze niets aan kunnen doen, wat dat "iets" ook is. In een moderne beschaving hoort dit niet thuis. Wetten als deze maken dat mensen met geld en privilege ons klein kunnen houden. Afhankelijk kunnen houden. Dit geeft nog meer macht aan de mensen die ons mishandelen dan dat die mensen al hebben, omdat een groot aantal van ons afhankelijk zijn van onze mishandelaars op financieel gebied. Dit is niet normaal en mag niet genormaliseerd worden.
  • Niemand kiest ervoor om een handicap te hebben. Dit is dubbel gestraft worden.

Updates

2019-03-04 07:36:06 +0100

10,000 handtekeningen verzameld

2019-02-20 19:10:51 +0100

5,000 handtekeningen verzameld

2018-12-16 23:56:23 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-11-23 06:16:44 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-11-20 00:17:38 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-11-19 20:05:39 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-11-19 18:15:46 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-11-19 17:22:45 +0100

10 handtekeningen verzameld