Aan: Het kabinet

Verander de participatiewet!

Beste Kabinetsleden,

Omdat er nog steeds veel mensen langs de kant staan is het zinvol om de participatiewet aan te passen en te zorgen dat iedere gemeente dezelfde regels hanteert. Ook mensen die een Wajong-uitkering hebben moeten met loonkostensubsidie werken. Zij werken momenteel nog onder loondispensatie.

Op dit moment krijgen zowel werknemer als werkgever steeds met andere regels te maken. Dit maakt het ontzettend ingewikkeld en zorgt bovendien voor kansongelijkheid omdat de ene gemeente andere regels hanteert dan de andere gemeente.

Staatssecretaris van Ark heeft nieuwe plannen aangekondigd, mensen die minder kunnen werken vallen nog steeds onder het bijstandsregime waardoor mensen met een beperking nog steeds aan de verplichtingen van de bijstand moeten voldoen. Dit zou opgelost kunnen worden door een inclusietoeslag van de belastingdienst.

Mensen die geen of weinig arbeidsvermogen hebben worden door de participatiewet gedwongen om te gaan werken, terwijl ze het niet kunnen. Het UWV zegt heel snel je gaat in de toekomst arbeidsvermogen ontwikkelen waardoor mensen geen Wajong krijgen. Dit moet anders.

Daarom roepen wij u op: pas de regels aan en zorg ervoor dat iedereen dezelfde kansen kan krijgen in elke gemeente. Zorg daarbij in de participatiewet dat in iedere gemeente mensen worden gestimuleerd om te werken door ze te belonen, in plaats van te korten. Pas de participatiewet aan!

Waarom is het belangrijk?

Mensen staan langs de kant en kunnen geen werk vinden. In heel veel gemeenten hanteren ze verschillende regels waardoor de regels niet meer duidelijk zijn voor de werkgever en de werknemer. Voor iedereen moet werk op maat zijn bij een reguliere werkgever of een sociale werkvoorziening.

Door de verschillende regels is er sprake van kansongelijkheid, in de ene gemeente krijgt degene met dezelfde beperking wel de kans om te werken met bepaalde ondersteuning en in de andere gemeente niet, omdat er andere regels worden gehanteerd.

Het is belangrijk om mensen te belonen als zij een tegenprestatie leveren en niet te straffen door te korten op de uitkering.


Redenen om te tekenen

  • weet als geen ander hoe het voelt dat als je wel wilt maar letterlijk burn out krijgt dus niet kunt . (Dus niet omdat ik lui ben zoals veel mensen denken) Ik heb zelf ook autisme ADD EN NLD en ik wil graag werken maar dat lukt niet en dus ook een wajong uitkering. Ik vecht iedere dag met mezelf voor balans en wens t niemand toe. Mvg Amber Edwards
  • Veel mensen met een chronische ziekte en beperkingen hebben volgens het UWV ‘arbeidsvermogen’. Dit komt door absurde regels en uitvoering. Daardoor zijn zij buitengesloten van een Wajong-uitkering. Maar ze zijn niet in staat om een leefbaar inkomen te verdienen.
  • De participatiewet richt zich op een werkplicht voor iedereen. Het uitgangspunt zou moeten zijn economische zelfstandigheid voor iedereen.Werk moet lonend zijn.

Updates

2018-12-16 23:56:23 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-11-23 06:16:44 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-11-20 00:17:38 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-11-19 20:05:39 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-11-19 18:15:46 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-11-19 17:22:45 +0100

10 handtekeningen verzameld