Skip to main content

Aan: Staatssecretaris van Ark en leden van de Tweede Kamer

Verander de participatiewet!

LET OP: DEZE PETITIE IS AL AANGEBODEN AAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE EN IS DAAROM GESLOTEN. MAAR WE KOMEN SNEL MET NIEUWE STAPPEN, HOU DAARVOOR DE KANALEN VAN DEGOEDEZAAK, #BOOS EN DE BETROKKEN INDIVIDUEN EN CLUBS IN DE GATEN.

Wie door ziekte of een beperking niet volledig kan werken mag niet aan de kant komen te staan. Wie werkt, moet dus niet onder het bijstandsregime of enig ander uitkeringsregime komen te vallen. Het kabinet Rutte-III zorgt daar wel voor met de Participatiewet en de Wajong. Ze houdt mensen gevangen in een uitkering in waardoor ze nooit het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen. In het regime van Participatiewet zijn zij bovendien slachtoffer van de willekeur per gemeente. Dit leidt tot ongelijkheid en afhankelijkheid.

Daarom roepen wij u op: pas de regels aan en zorg ervoor dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving conform het Verdrag van de Verenigde Naties voor mensen met een Handicap.

Wij vragen u zorg te dragen voor een toekomstbestendige inkomensregeling die vorm en inhoud geeft aan de uitgangspunten van dit verdrag. Dit kan bijvoorbeeld door de invoering van een zogenoemde inclusietoeslag, zodat mensen met een ziekte of een functiebeperking het volwaardige minimumloon ontvangen.

Verander de participatiewet, geef ons zelfstandigheid!

Waarom is het belangrijk?

Werkt iemand met een urenbeperking als gevolg van zijn beperking maximaal, dan zou hij tenminste aangevuld moeten worden tot het Wettelijk Minimumloon!

Wat is de situatie nu?
De Participatiewet zorgt ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking die in deeltijd werken onder het uitkeringsregime blijven vallen en daardoor slechts ietsje meer dan het sociaal minimum verdienen. Inkomsten uit werk worden in de Participatiewet en de Wajong verrekend met de uitkering. Dit betekent dat als je wat extra’s krijgt van de baas deze extra inkomsten niet bij jou terecht komen. Ook met de voorgestelde wijzigingen van de participatiewet en Wajong lukt het mensen met een beperking niet uit de uitkering te komen als ze een urenbeperking hebben en naar vermogen werken.

Hoe kunnen we dit oplossen?
Om dit op te bewerkstelligen reiken wij een andere oplossing aan: de inclusietoeslag. Dit is een compensatie voor niet-productiviteit. Door deze regeling verdienen mensen met een beperking tenminste het wettelijk minimumloon. Tevens vervallen de plichten van de uitkeringswetten waaronder de Participatiewet met alle nadelen die erbij horen.

De Wajong is van 1998 en de participatiewet bestaat sinds 1 januari 2015. Het doel van beide wetten is zo veel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar, bij voorkeur betaald, werk toe te leiden, maar dit gaat niet op een eerlijke manier. Mensen met een beperking zijn een bijzondere groep met bijzondere kenmerken. Deze groep heeft minder vanzelfsprekend kansen op de arbeidsmarkt en heeft meer, soms kostbare ondersteuning nodig. De prikkels in de Participatiewet zijn niet passend voor deze doelgroep en dat leidt tot oneerlijke situaties.

Waarom is de participatiewet oneerlijk?
- De Participatiewet houdt bij het berekenen van de bijstand rekening met huishoudsamenstelling. Hierdoor is inkomensondersteuning afhankelijk van huisgenoten en levenspartners. Zo wordt iemand met een arbeidsbeperking financieel afhankelijk van zijn huisgenoten. In de Wajong geldt dit niet.
- De afhankelijkheid die door de participatiewet wordt veroorzaakt, verhoudt zich niet tot het VN Verdrag Handicap en leidt niet tot financiële zelfstandigheid van mensen met een beperking
Mensen met een beperking die veel ondersteuning nodig hebben om in deeltijd aan de slag te gaan kosten veel geld. De besparing op de uitkering weegt daardoor niet op tegen de kosten voor ondersteuning. Gemeenten geven hierdoor minder prioriteit aan deze groep van mensen met een beperking.
- In iedere gemeente worden momenteel andere regels gehanteerd voor het krijgen van voorzieningen, waardoor er ongelijkheid bestaat.
- Mensen met een medische urenbeperking bouwen geen volledig pensioen op, omdat op de aanvulling vanuit de bijstand en de wajong geen pensioen wordt opgebouwd.

1) Voor meer informatie over de beperkingen van de Participatiewet en de Wajong, zie dit pamflet van 8 maatschappelijke organisaties: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/Bijlage%20bij%20brief%20LCR%20TK%2018-0073%20GM%20ER%20-%2018-0396%20Meer%20mensen%20met%20een%20beperking%20aan%20het%20werk.pdf

Hoe het overhandigd gaat worden

In september werd deze petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie. We wachten nog steeds op de brief van staatssecretaris Van Ark over de kritiek. In de tussentijd zwelt de kritiek nog steeds aan, zie bijvoorbeeld het verhaal van Marit bij BOOS:

https://www.youtube.com/watch?v=uz4U0SvUBVI.

Hou deze site in de gaten voor vervolgstappen.

Links

Updates

2019-08-23 09:02:05 +0200

20,000 handtekeningen verzameld

2019-03-04 07:36:06 +0100

10,000 handtekeningen verzameld

2019-02-20 19:10:51 +0100

5,000 handtekeningen verzameld

2018-12-16 23:56:23 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-11-23 06:16:44 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-11-20 00:17:38 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-11-19 20:05:39 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-11-19 18:15:46 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-11-19 17:22:45 +0100

10 handtekeningen verzameld