Skip to main content

Aan: Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen

Verlaag de maximumsnelheid nu naar 100 km/u!

Op advies van de commissie-Remkes moet het kabinet noodmaatregelen nemen om het stikstofprobleem aan te pakken. De meest kansrijke maatregel die direct doorgevoerd kan worden: het terugbrengen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 km per uur!

Dit vinden wij een uitstekend idee. Het terugbrengen van de maximumsnelheid zorgt niet alleen voor 27% minder stikstofuitstoot, [2] maar brengt de CO2 uitstoot ook terug met 16% en zorgt voor minder files, minder ongelukken en minder onveiligheid op de weg. En dat alles met nauwelijks invloed op de rijtijd.

Als inwoners van Nederland roepen wij u daarom op per direct uw verzet te staken, en werk te maken van deze maatregel en de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen per direct terug te brengen van 130 naar 100 km per uur.

Om deze actie kracht bij te zetten zijn we een 100 km/u stickeractie gestart. Bestel je stickers hier: https://www.degoedezaak.org/100kmstickers/

Waarom is het belangrijk?

In Nederland vormt de overdaad aan stikstof een groot probleem voor de natuur. Door grote hoeveelheden stikstof kunnen veel planten niet goed meer groeien en daardoor kunnen ook de dieren die deze planten eten niet goed overleven. Hierdoor neemt in voedselarme gebieden zoals de heide, duinen en hoogveen het aantal planten en dieren af.

De overdaad aan stikstof wordt veroorzaakt door de landbouw en veeteelt, de industrie en het verkeer. Door onder andere het gebruik van mest en kunstmest, de uitlaatgassen van fossiele auto’s en door industriële processen komt stikstof vrij in onze omgeving, die terecht komt in de bodem, de lucht en het water.

In november 2018 deed het Europees Hof uitspraak in de zaak over het Nederlandse beleid rondom stikstof. Het Europees Hof oordeelde dat de Nederlandse overheid alleen nog vergunningen konden verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Daarnaast oordeelde de Raad van State in mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat de schadelijke effecten van stikstof zou moeten beperken, niet voldoet en dat er geen vergunningen meer mogen worden verleend op basis van het PAS aan activiteiten die leiden tot meer stikstofuitstoot.

Inmiddels heeft de Raad van State al drie projecten afgekapt omdat die leiden tot een te hoge neerslag van stikstof in de natuur. Delen van de A27 en A12 bij Utrecht mogen voorlopig niet worden verbreed, de herinrichting van de voormalige vliegbasis Twente gaat niet door en ook de uitbreiding van industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl is afgeblazen [1].

Maar, dit is niet voldoende. Daarom roepen wij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, op om actie te ondernemen door de maximale snelheid op snelwegen in Nederland van 130 km/uur terug te brengen naar 100 km/uur.

[1] https://nos.nl/artikel/2293842-stikstofnorm-nekt-verbreding-a27-utrecht-en-plannen-vliegbasis-twenthe.html
[2] https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/waarom-moet-ik-me-zorgen-maken-over-stikstof/

Hoe het overhandigd gaat worden

Wij gaan campagne voeren tot we ons zin hebben. Op alle mogelijke manieren. Er is groot draagvlak voor snelheidsverlaging, en dit is onze kans om ons van een van onze grote vervuilende verslavingen af te helpen.

Updates

2019-10-01 10:54:19 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2019-09-26 12:13:24 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2019-09-26 11:09:58 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-09-26 08:17:03 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-09-25 22:38:49 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-09-25 21:50:51 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-09-25 21:34:12 +0200

10 handtekeningen verzameld