Aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord

Verwijder de tijdelijke UMTS-mast hoek Wingerdweg / Sneeuwbalstraat

Wij, omwonenden van het Noorderparkbad, willen dat de UMTS-mast op de hoek van de wingerdweg/sneeuwbalstraat met onmiddellijke ingang verplaatst wordt naar een locatie verder verwijderd van de huizen.

Waarom is het belangrijk?

In 2014 werd het oude Floraparkbad gesloopt en vervangen door het huidige Noorderparkbad. De UMTS-mast die destijds op het zwembad stond werd voorlopig op de hoek van de wingerdweg/sneeuwbalstraat geparkeerd. Inmiddels is de bouw van het Noorderparkbad al enkele jaren voltooid, maar de mast staat er nog steeds.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat dergelijke nabijheid, van zendmasten als deze, negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de directe omwonenden. Navraag eind 2018 wijst uit dat het stadsdeel erkent dat de locatie een tijdelijke is die al lang had moeten worden opgeheven en belooft dat er iemand mee bezig is. Maar actie blijft tot nu toe uit. Vindt u ook dat zendmast moet worden verwijderd, dat het gezondheidsbelang voorop moet staan en dat het stadsdeel haar afspraak na moet komen? Teken dan deze petitie! Verplaats de mast naar een locatie verder van de huizen!

Hoe het overhandigd gaat worden

We zullen de handtekeningen onder de petitie mailen naar het dagelijks bestuur van Amsterdam Noord, te weten: Esther Lagendijk, Saskia Groenewoud en Erna Berends

Volewijck, Amsterdam, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL