Skip to main content

Aan: Burgemeester Mans (VVD)

Zorg voor Aardebeschermer Castricum

Allereerst willen we u laten weten u dankbaar te zijn voor uw nu al meer dan 12 jaar tomeloze inzet voor onze gemeente, waarin u telkens opnieuw een verbindende kracht bent. We willen van u als burgervader aandacht vragen voor het volgende.

Donderdag 19 januari is dorpsgenoot Lucas Winnips in Castricum gearresteerd door de politie Den Haag. De heer Winnips zat op de bakfiets en werd door een andere fietser klemgereden. Achter de fietser stond een auto klaar. De heer Winnips is in boeien geslagen en met de auto meegenomen naar Den Haag. Dit gebeurde rondom schooltijd (iets voor 8.30uur) en vlakbij school, voor de ogen van schoolkinderen en hun ouders. Na lang verhoor is de heer Winnips in de avond vrijgelaten.

Reden van zijn aanhouding is dat de heer Winnips via Twitter een oproep deed om 28 januari mee te doen aan een wegblokkade op de Utrechtse baan. Doel van het protest is een stop op overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen.

De heer Winnips zal vervolgd worden voor opruiing.
Wij inwoners van Castricum zijn zeer geschrokken van dit handelen van de politie en achten dit handelen intimiderend en disproportioneel. Dit leidt tot criminaliseren van vreedzame demonstranten en is daarom zeer kwalijk.

Belangrijk hierbij is om het volgende scherp te hebben:
- De wegblokkade georganiseerd op 28 januari is ingezet door Extinction Rebellion. De strategieën en tactieken van Extincition Rebellion zijn altijd geweldloos. Dit is één van de kernwaarden van de beweging.
- Een wegblokkade wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beschouwd als een vreedzame demonstratie. Zelfs als die volledige opstoppingen op belangrijke verkeerswegen veroorzaken. Daarom kan oproep tot een wegblokkade niet zomaar opruiing worden genoemd. Mr. Jebbink, advocaat en specialist op gebied van demonstratierecht, meent dat zo een oproep onder de vrijheid van meningsuiting valt.
- De heer Winnips had al voor 19 januari contact gezocht met Rijkswaterstaat om de veiligheid van het protest voor allen maximaal te garanderen.
- Criminalisering van demonstranten die oproepen om vreedzaam te demonstreren is in strijd met de demonstratievrijheid.

Gezien al het bovenstaande achten wij het van groot belang dat de officier van justitie uitleg geeft over deze gang van zaken.
Waarom de heer Winnips niet gewoon oproepen voor verhoor indien dit nodig wordt geacht? Waarom niet via het contact met zijn advocaat? Waarom dienen er handboeien te worden gebruikt? Waarom een vader van kinderen in de boeien slaan voor de ogen van klasgenoten van zijn kinderen?

In verband met uw rol als burgervader met mandaat voor bewaren van veiligheid van uw inwoners en bescherming van het demonstratierecht van inwoners vragen wij u om de officier van justitie om uitleg te verzoeken over deze gang van zaken.

Wij verzoeken u dringend contact op te nemen met het OM. Graag worden wij op de hoogte gehouden. Graag hebben we ook dat er navraag wordt gedaan bij de burgemeester van Den Haag of/wat zijn aandeel is in deze.

Hoogachtend, Transitie Castricum

Waarom is het belangrijk?

Om te voorkomen dat vreedzame demonstranten gecriminaliseerd worden.
Castricum, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2023-02-24 14:01:21 +0100

100 handtekeningen verzameld

2023-02-21 16:29:05 +0100

50 handtekeningen verzameld

2023-02-21 07:48:29 +0100

25 handtekeningen verzameld

2023-02-20 14:41:57 +0100

10 handtekeningen verzameld