Skip to main content

Aan: Leden van de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van de EU instellingen

Geen VIP-rechten voor multinationals: Kies voor mens en milieu!

Politici en multinationals proberen het slechtste element uit TTIP weer terug tot leven te brengen: ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Deze schimmige schaduwtribunalen staan boven de wet. Multinationals kunnen er megaclaims indienen tegen staten, wanneer wetten en regels hun winstbejag in de weg zitten. Zo komen de rechten van consumenten, werknemers, dieren en het milieu in de knel.

Nederland sluit, in Europees verband en bilateraal, nog steeds verdragen af met ISDS, en Europa lobbyt actief voor het voortzetten van deze schaduwtribunalen die de rechtstaat aantasten. Multinationals kunnen er megaclaims indienen tegen staten, wanneer wetten en regels hun winst in de weg zit. Zo komen de rechten van consumenten, werknemers, dieren en het milieu in de knel, omdat overheden wetgeving niet verder durf aan te scherpen onder druk van dreigende claims.

Wij roepen de Nederlandse regering en de EU op:
1. Te stoppen met het afsluiten van nieuwe handelsverdragen met ISDS en zich terug te trekken uit bestaande verdragen met ISDS.
2. Zich actief in te zetten voor een juridisch bindend VN-verdrag dat de rechten van mens en milieu garandeert.
3. Om in wetgeving de plichten van bedrijven op te nemen zodat zij wereldwijd mens en milieu respecteren bij hun activiteiten.

Waarom is het belangrijk?

Mens, dier en milieu zijn belangrijker dan de winsten van multinationals. Daarom willen we definitief afrekenen met ISDS en ervoor zorgen dat er een VN-verdrag komt dat multinationals verplicht wél de rechten van mens, dier en milieu te respecteren. Want wie slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen door multinationals heeft nu de grootste moeite om z’n recht te halen.

Wij vragen de EU en de lidstaten een einde te maken aan verdragen die de winst van bedrijven boven mens en milieu stellen. En zich terug te trekken uit bestaande verdragen die dat nu wel doen. Bovendien moeten de EU en de lidstaten in hun wetgeving de plichten van bedrijven opnemen om bij al hun bedrijfsactiviteiten wereldwijd mensenrechten en het milieu te respecteren.

Ook roepen wij hen op om zich actief in te zetten voor het juridisch bindende VN-verdrag dat nu in de maak is. Dat verdrag moet een einde maken aan de huidige straffeloosheid waarmee multinationals mensenrechten schenden, en zorgt dat ze daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Iedereen die slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen door multinationals, moet zijn recht kunnen halen.

Dit VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijfsleven is al in de maak en wij roepen Nederlandse en Europese politici op zich hier actief voor in te zetten. In heel Europa is de strijd tegen ISDS begonnen!

Dutch Dairymen Board
UDAPT
Milieudefensie
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Action Aid
FNV
SOMO
Platform Aarde Boer Consument
Transnational Institute
Ondernemers van Nu
Vrijschrift
BothENDS

Voor meer informatie over deze coalitie, check www.handelanders.nl.

Hoe het overhandigd gaat worden

Deze campagne is onderdeel van een Europa-brede beweging, we verzamelen de steun van honderdduizenden Europeanen en gaan met honderden burgerbewegingen en maatschappelijke organisaties voorop in de strijd voor eerlijke handel. Check ook www.stopisds.org.

Updates

2019-02-05 20:20:14 +0100

5,000 handtekeningen verzameld

2019-01-22 17:25:05 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2019-01-22 16:37:26 +0100

500 handtekeningen verzameld

2019-01-21 18:01:18 +0100

100 handtekeningen verzameld

2019-01-21 14:51:05 +0100

50 handtekeningen verzameld

2019-01-21 13:51:26 +0100

25 handtekeningen verzameld

2019-01-19 11:45:52 +0100

10 handtekeningen verzameld